Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen (Statkraft) og konsernsjef Elling Dybdal (Tussa Kraft).

Tussa Kraft AS overtar Statkrafts 49 % eierandel i energiselskapet Istad AS i Møre og Romsdal. Statkraft overtok eierandelen i forbindelse med kjøpet av Trondheim Energiverk i 2002. De resterende eierandelene i Istad eies av Moldekraft AS (17 %) og Molde kommune (34 %).

Kilde: Statkraft

-Prisen er konfidensiell, men kjøper og selger har blitt enige om en akseptabel pris for begge parter, sier konserndirektør i Statkraft, Steinar Bysveen.

Aksjeoverdragelsen kan først gjennomføres etter nødvendige godkjennelser fra myndigheter og aktuelle styrer.