NVE utsetter fristen for å splitte felles kunde- og måleverdidatabase for nettdrift og kraftsalg til 1. januar 2021.

I april sendte NVE forslag om å utsette fristen for splitting av felles kunde- eller måleverdidatabase for nettdrift og kraftsalg. Etter å ha vurdert innspillene til forslaget, vedtar NVE å utsette fristen til 1. januar 2021.

Kilde: NVE

Kravet om splitting av felles kunde- eller måleverdidatabaser innebærer at integrerte selskap med både nettdrift og kraftsalg, ikke kan ha felles databaser med kunde- eller måleverdiopplysninger. Hensikten med kravet er å øke konkurransen i sluttbrukermarkedet ved at samtlige kraftleverandører skal konkurrere på like vilkår.

Kravet ble forskriftsfestet samtidig med bestemmelser knyttet til Elhub, og skulle tre i kraft 1. januar 2019. Grunnet praktiske utfordringer som følge av endringer i opprinnelig tidsplan for Elhub, foreslo NVE i høring 2018-2 å utsette fristen til 1. juli 2020, eller alternativt 1. januar 2021.

NVE mottok seks høringsinnspill. På bakgrunn av dette har NVE vedtatt å utsette fristen til 1. januar 2021. Denne fristen skal gi selskapene tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg de nye kravene. Dessuten sammenfaller denne fristen med innføring av bestemmelser knyttet til selskapsmessig skille, som også vil kreve endringer.    

Les mer om bakgrunnen for vedtaket i NVEs rapport 2018-61.