Norske Vardar selger seg ut av energiselskapet Nelja Energi i Baltikum, med vindkraft i Estland og Litauen, samt en pelletsfabrikk med CHP-anlegg i Latvia. (Foto: Vardar)

Vardar AS, gjennom datterselskapet Vardar Eurus AS, inngikk 28. mai en avtale med det estisk statlig eide energiselskapet Eesti Energia om salg av sine eierandeler i selskapet Nelja Energia AS.

Kilde: Vardar

Nelja Energia er den største produsenten av fornybar energi i Baltikum, med virksomhet knyttet til vindkraft i Estland og Litauen, samt en pelletsfabrikk med et CHP-anlegg i Latvia. Selskapet har i tillegg en stor utviklingsportefølje for ny vindkraft. Mer informasjon om virksomheten finnes på våre nettsider under vindkraft Utlandet.

Vardar har siden 2005 bidratt til oppbygging og utvikling av selskapet som aktivt har bidratt til at Estland allerede har oppfylt sine krav til fornybar energiandel i 2020 pålagt fra EU.  Inngåelse av salgsavtalen er et ledd i ny eierstrategi fra høsten 2016, som tilsier fokus på vannkraft i Norge.

Salget forutsetter godkjennelse fra konkurransemyndighetene i alle de Baltiske landene.