NVE gir nettselskapene adgang til å gebyrlegge manuell avlesning av AMS-målere uten kommunikasjonsenhet.

Nettselskapene vil bli pålagt å kontrollavlese alle nye målere uten kommunikasjonsenhet en gang i året - også når kundene har gyldig fritak (legeerklæring). For å dekke inn kostnadene til kontrollavlesning, vil nettselskapene få adgang til å fakturere et årlig avlesningsgebyr. Dette varsler NVE 2. juli.

Kilde: Lofotkraft

NVE støtter nettselskapenes vurdering når det gjelder de ekstra kostnadene selskapene blir påført ved å drifte to systemer, ett digitalt og automatisert for AMS-målere, og ett manuelt. NVE mener likevel at dette ikke gir grunnlag for differensiert nettleie, f.eks i form av høyere fastbeløp på nettleia.

I stedet pålegger NVE nettselskapene å gjennomføre en årlig manuell kontrollavlesning av alle nye målere uten kommunikasjonsenhet, for å kvalitetssikre måleverdiene. Kostnadene knyttet til dette vil altså bli belastet de aktuelle kundene i form av et avlesningsgebyr. Størrelsen på gebyret skal være likt for de aktuelle kundene, og det skal gjenspeile de reelle kostnadene knyttet til kontrollavlesning.

Her kan du lese saken fra NVE.