Så er det avgjort: Statnett og danske Energinet kan fortsatt reservere kapasitet til utveksling av systemtjenester på kabelforbindelsen mellom Norge og Danmark.

Den danske energiklagenemnden har besluttet at Statnett og Energinet fortsatt kan reservere kapasitet til utveksling av systemtjenester på kabelforbindelsen mellom Danmark og Norge.

Kilde: Statnett

-Dette er en gledelig beslutning og i tråd med forutsetningene for byggingen av denne kabelen. Vi klaget inn beslutningen som det danske Energitilsynet tidligere fattet om å ikke tillate slik reservasjon, og vi er fornøyde med at vi nå får gjennomføre den avtalen vi har inngått, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

Siden oppstarten av den fjerde kabelforbindelsen (SK4) mellom Danmark og Norge har 100 MW av en total kapasitet på 1700 MW mellom landene vært reservert for utveksling av såkalte automatiske sekundærreserver, som er viktig for å opprettholde driften i kraftsystemet ved eventuelle feil og raske endringer i kraftflyten.

Det danske Energitilsynet godkjente praksisen før oppstart, og varslet at de etter ett års drift ville evaluere denne, for så å beslutte at reservasjonen ikke lenger kunne opprettholdes. Nå har klageinstansen Energiklagenævnet besluttet at Statnett og Energinet får reservere kapasitet ut avtaleperioden på totalt fem år, altså ut 2019.

Reservasjonen av kapasitet til systemtjenester var en viktig forutsetning når Statnett investerte i den fjerde kabelforbindelsen mellom Danmark og Norge. Merverdien av reservasjonen av kapasitet til utveksling av reserver for Norge og Danmark er estimert av Energinet til minst 60 millioner danske kroner årlig.