Eidsiva selger strøm uten fortjeneste til tørkerammede bønder. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia)

Det uvanlige tørre og varme været vedvarer, og skaper alvorlige konsekvenser for matproduksjonen og fôrsituasjonen i Innlandet.

Kilde: Eidsiva

Innlandet er et kjerneområde for norsk matforsyning, og værsituasjonen setter nå mange bønder på prøve.

– Vi er nå i en situasjon hvor det er viktig at vanningsanleggene er i produksjon. Dette ønsker Eidsiva å bidra til. Derfor selger vi nå strøm til vanningsanlegg i juli og august uten fortjeneste, sier direktør for Eidsiva Energi, Maren Kyllingstad.

Nettleien allerede nedjustert
19. juni gikk Eidsiva Nett ut med nyheten om at nettleie for effektmålte vanningsanlegg ble nedjustert. Det betyr at alle nettkunder med installert effekt høyere enn 100 kW, herunder også større vanningsanlegg, fra 1. juli fikk halvert fastleddet i sin nettleie. 

-Den spesielle værsituasjonen vi nå opplever har alvorlige konsekvenser som vi tar på alvor. Derfor gjennomfører vi nå tiltak som kan redusere kostnaden på det store kraftforbruket grunnet vanning, sier Kyllingstad.