Sammenlignet med tilsvarende periode i 2017 viser Statkraft et svakere resultat i andre kvartal 2018.

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 1428 millioner kroner i andre kvartal. Dette var en nedgang på 621 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017.

Kilde: Statkraft

Nedgangen var drevet av urealiserte verdiendringer i Markedsoperasjoner, delvis som følge av endret verdsettelsesmetode. Vesentlig lavere norsk vannkraftproduksjon ble motvirket av betydelig høyere nordiske kraftpriser. Kvartalets resultat etter skatt endte på 271 millioner kroner.

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 39,1 EUR/MWh, en økning på 42 prosent sammenlignet med prisnivået i samme kvartal i 2017. Statkrafts totale kraftproduksjon var 11,5 TWh, en nedgang på 22 prosent.

I første halvår oppnådde Statkraft et underliggende driftsresultat på 7390 millioner kroner, en økning på 1351 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Forbedringen var i hovedsak drevet av betydelig høyere nordiske kraftpriser og vellykket energidisponering.

– Resultat etter skatt er på solide 10,5 milliarder kroner i første halvår. Dette bidrar til å gi Statkraft en sterk finansiell posisjon som muliggjør økte investeringer i fornybar energi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft har oppdatert strategien som følge av den teknologiske utviklingen i kraftmarkedene. Fleksibel vannkraftproduksjon vil bli kombinert med uregulerbar landbasert vind- og solkraft for å levere pålitelig, fornybar og kostnadseffektiv energi til kundene. Den oppdaterte strategien har fire pilarer:

·        Optimalisere vannkraftporteføljen

·        Utvikle mer vind- og solkraft

·        Utvide kundevirksomheten

·        Utvikle nye forretningsmuligheter innen dekarbonisering og fornybar energi

– Strategien vil sørge for at Statkraft forblir et ledende selskap i fornybarskiftet. En forutsetning er at alle aktiviteter fortsatt gjennomføres med høy etisk standard, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft ønsker å bidra til en god industriell utvikling i sine deleide regionale selskaper i Norge. Statkraft har derfor solgt 1,7 prosent av aksjene i BKK for å tilrettelegge for at BKK kan bruke egne aksjer ved oppkjøp. Statkraft har også blitt enige om å selge sin aksjebeholdning på 49 prosent i Istad til Tussa Kraft, med forutsetning om at nødvendige konsesjoner innvilges.