trondheim
Trondheim blir europeisk smart-by. (Foto: Tore Halvorsen)

I tøff europeisk konkurranse har Trondheim og NTNU blitt plukket ut av EU til å lede an i utviklingen av europeiske energismarte byer.

Kilde: TrønderEnergi

– Byene i Europa vil spille en nøkkelrolle i utviklingen av fremtidens bærekraftige og moderne levesett. Omleggingen av energisystemene og måten vi produserer og bruker energi på kommer til å skape store forretnings- og verdiskapingsmuligheter fremover. At Trondheim og NTNU nå har fått oppgaven med å lede an i dette arbeidet i Europa vil forhåpentligvis gi mye læring og skape mange muligheter for Trøndelag og Norge, sier Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi.

Fredag fikk NTNU, Trondheim kommune og samarbeidspartnere nyheten om at prosjektet «+ CityxChange» har nådd til topps i EUs forskning og innovasjonsprogram Horizon 2020.

Med våre store vannkraftressurser har Norge allerede en stor del av energimixen dekket av fornybar energi. I Europa er situasjonen en helt annen – energiforbruket i alle sektorer dekkes i all hovedsak av fossil energi.

Men også i Norge bruker vi store mengder fossil energi i både transport- og industrisektoren.

Fossil energibruk og de store utslippene som knytter seg til den skaper problemer knyttet både til lokal forurensning og for det globale klimaet.

Den store utfordringen som både Norge, Europa og Verden må løse er hvordan dagens utslippsbaserte energisystem kan erstattes med et fornybart og utslippsfritt energisystem.

For å løse den utfordringen må vi få til tre ting på en gang:

  • Vi må bruke energien smartere og mer effektivt
  • Vi må produsere mer fornybar og utslippsfri energi
  • Den fornybare og utslippsfrie energien må være tilgjengelig der og når vi trenger den

Å løse dette både på en brukervennlig og kostnadseffektiv måte kommer ikke til å bli bare enkelt, og derfor har EU-kommisjonen i en konkurranse utfordret byer og kunnskapsmiljøer over hele Europa til å komme opp med forslag til hvordan denne utfordringen kan løses.

Og det er i denne konkurransen Trondheim og NTNU nå har blitt plukket ut som én av to europeiske vinnere.

Trondheim kommune og NTNU har knyttet til seg en rekke partnere i dette arbeidet, og i tillegg til TrønderEnergi er også aktører som Powel, Kjeldsberg, NHP Eiendom og Statkraft Varme koblet på fra Trøndelag. Internasjonalt er det også med mange andre partnere, og spesielt Limerick i Skottland spiller en hovedrolle sammen med Trondheim i prosjektet.

I Trondheim er det tre geografiske områder som er plukket ut til å bidra i demonstrasjons- og utviklingsprosjekter:

  • Sluppen er en bydel i tidlig utvikling. Her er landing av offentlige bygg, næringsbygg og boliger, og er en bydel som skal utvikles. Mobilitet, energiløsninger og områdeutvikling er sentrale utfordringer.
  • NTNU Campus har flere bygninger knyttet til et eget/lukket distribusjonssystem for energi med lokal produksjon, energilagring og fleksibilitet som er godt egnet for testing.
  • Brattøra er en sentrumsnær bydel som også er under utvikling. Dette er et arbeidsplassintensivt område og Trondheims viktigste kollektivknutepunkt for båt, tog og buss. Metrobuss innføres fra august 2019.

Smartby-prosjektet har en varighet på 5 år, og det ligger an til oppstart fra 1. januar 2019. Gjennom forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020 bevilger EU 20 millioner Euro til prosjektet, og prosjektpartnerne bidrar også til sammen med 10 millioner Euro.

Lenke til NTNUs pressemelding: «NTNU i førersetet for stort EU-prosjekt for smarte byer»

Lenke til Trondheim kommunes pressemelding: «Trondheim blir Smartby«