Med mulighetsstudien fra Thema og Multiconsult løftes fremtidens energiforsyning opp og frem på den politiske dagsorden, her illustrert med dagens kullkraftverk i Longyearbyen

OED har fått til vurdering en utredning om fremtidig energiforsyning på Svalbard.

Kilde: OED

Utredningen er utført av Thema og Multiconsult, og er en bred teknisk-økonomisk mulighetsstudie som gjennomgår aktuelle alternativer for energiforsyningen. De ulike løsningene er vurdert opp mot forsyningssikkerhet, bærekraft, klimagassutslipp og kostnadseffektivitet.

 – Jeg er glad for at vi nå har kommet i gang med arbeidet med vurderingen av energiforsyningen på Svalbard. Utredningen gir oss en første oversikt over de ulike mulighetene, og vi skal nå vurdere nærmere de aktuelle energiløsningene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Mulighetsstudien fra Thema og Multiconsult er det første trinnet i den videre prosessen for å vurdere fremtidig energiforsyning på Svalbard.

Studien vil følges opp med grundigere vurderinger av samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger. Også andre alternativ eller kombinasjoner av løsninger for fremtidig energiforsyning på Svalbard vil undersøkes. I arbeidet videre vil det være nødvendig å vurdere hensyn utover teknisk-økonomiske egenskapene ved ulike energiløsninger. Kunnskap om de lokale forholdene på Svalbard er viktig i arbeidet. Lokalstyret vil involveres i prosessen framover.

Les mulighetsstudien for energiforsyningen på Svalbard fra Thema og Multiconsult her (pdf).

Olje- og energidepartementet vil invitere til et innspillsmøte i løpet av høsten. Tid og sted vil bli offentliggjort etter sommeren.