I dette vakre landskapet i Fjærland Sogndal kommune i Sogn og Fjordane skal OBOS nå starte bygging av tre nye kraftverk. (Foto: OBOS)

OBOS Energi begynner anleggsarbeider ved tre nye vannkraftverk i Fjærland, og i løpet av det neste året skal hele åtte vannkraftverk settes i drift. OBOS har satt seg store mål innen fornybar energi.

Kilde: OBOS

– Innen sommeren 2019 forventer vi å produsere strøm tilsvarende forbruket til 19 000 gjennomsnittlige OBOS-leiligheter. Det er et viktig skritt på veien mot å bli klimanøytrale, sier Marius Asheim, daglig leder OBOS Energi.

Tett opp mot breen

Fjærland er en vakker bygd med omtrent 300 innbyggere innerst i Fjærlandsfjorden i Sogn og Fjordane ved foten av Jostedalsbreen. Fra bygda kan du se Bøyabreen. På midten av 1800-tallet startet Fjærland med breturisme og her ligger «Norsk bremuseum» som er svært populært blant turistene.

De tre nye kraftverkene får tildelt navnene Botna, Skeidsflåten og Tverrdalselvi. Botna vil ha 1,9 MW installert effekt og 6,8 GWh i produksjon, Skeidsflåten vil ha 5 MW effekt og 19,5 GWh i produksjon, og Tverrdalselvi vil ha 5,7 MW effekt og 18 GWh i produksjon.

Til sammen vil de tre vannkraftverkene produsere strøm tilsvarende forbruket til over 4000 OBOS-leiligheter per år. 

Anleggsarbeidet har startet for Tverrdalselvi og Skeidsflåten, Botna vil ha oppstart i løpet av høsten 2018. Anleggene ferdigstilles høsten 2019 og våren 2020.

Store planer

I nabodalen Veitrastrond bygger OBOS i dag to kraftverk; Eldelvi og Svardøla. Disse forventes å ferdigstilles i løpet av høsten 2018.

OBOS har allerede fire kraftverk i drift i Kvitno, Strupen, Bråberg og Espeelvi med en samlet produksjon på 60 GWh.