Med dobling av resultatet i første halvår sammenlignet med tilsvarende periode i 2017 kan konsernsjef i Ringerikskraft, Ole Sunnset, smile hele veien til banken. (Foto: Tore Halvorsen)

Med et resultat på 40 MNOK har Ringerikskraft mer enn doblet resultatet etter skatt sammenlignet med første halvår 2017. Fullt trykk i entreprenørvirksomheten er største bidragsyter til resultatveksten.

Kilde: Ringerikskraft

I løpet av 2018 skal alle norske hjem og bedrifter ha fått installert en smart strømmåler. SMARTservice Norge har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom første halvår for å fullføre prosjektene i tide, og passerte 500 000 installerte målere i august..

Økt volum og effektiv drift

Kraftriket solgte 50 GWh mer kraft enn forrige periode i fjor, og endte opp på 320 GWH i første halvår. En kald vinter og store strømavtaler med lokale datasenter ligger bak mye av økningen. Satsingen på elbilladere til husholdninger og borettslag fortsetter, og markedet vokser for hver dag.

Nettvirksomheten kunne i første halvår holde samme nivå på nettleien som i 2017, til tross for økende kostnader til overliggende nett.

Utfordrende vær

Året startet med kraftig snøvær som forårsaket mye trefall som gav flere avbrudd i nettet enn beregnet i noen utsatte områder. Da vinteren slapp taket, fikk vi den tørreste våren og sommeren på lenge, noe som har gjort at prisen for produsert vannkraft har økt.

Organisasjonsutvikling

Første halvår 2018 har konsernet tatt inn 10 nye lærlinger. Det å være en lærlingebedrift er viktig både for utviklingen av selskapene de jobber i, men også for å ta ansvar for fremtidens arbeidskraft.