Vindkraft: Hydros Tor-Ove Horstad (venstre) og gründer av Njordr, Tore Ivar Slettemoen satser sammen på vindkraft. (Foto: Øyvind Breivik)

Aluminiumselskapet Hydro har kjøpt 34% av Njordr, et selskap som skal utvikle landbaserte vindkraftprosjekter i Norge og Sverige.

Kilde: Hydro

– Energisektoren gjennomgår store endringer, og tilbudssiden endrer seg raskt med utvikling av vind- og solenergi. Dette byr på muligheter for Hydros samlede verdikjede, både når det gjelder kostnader, risikodemping og reduksjon av CO2-utslipp, sier Tor-Ove Horstad, leder for enheten Commercial i forretningsområdet Energi.

Horstad sier at oppkjøpet, som er av begrenset finansiell størrelse, er motivert av behovet for å forstå samspillet mellom teknologi, egne operasjonelle behov, markeder, politikk og finansiering.

– Vi tror dette er en god strategisk og kommersiell forretningsmulighet, som vil gi oss verdifull læring i organisasjonen og også grunnlag for framtidige forretningsmuligheter, sier Horstad.

Njordr ble etablert i 2017. Selskapet har som mål å utvikle vindkraftprosjekter hele veien fra lisensiering til økonomisk gjennomføring, inkludert landleie, avtaler med turbinprodusenter og andre kommersielle avtaler, drifts- og vedlikeholdsavtaler og salg til investorer.