RUYTER
Hafslund vil synliggjøre fjernvarmens betydning i tiden framover, skriver konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i en pressemelding. Foto: Hafslund

Det nye konsernet Hafslund E-CO ble etablert 4. juli i år. Det nyoppnevnte styret i Hafslund E-CO AS ansatte Finn Bjørn Ruyter som konsernsjef. Nå er den nye konsernledelsen klar.

Kilde: Hafslund E-CO

Konsernledelsen i Hafslund E-CO blir følgende med virkning fra 1. september:

Finn Bjørn Ruyter – konsernsjef
Tore Olaf Rimmereid – visekonsernsjef og konserndirektør Strategi
Heidi Ulmo – konserndirektør Økonomi og finans – Martin S. Lundby er konstituert mens Heidi Ulmo er i fødselspermisjon
Alf Inge Berget – konserndirektør Produksjon og adm. dir i E-CO Energi AS 
Kristin Lian – konserndirektør Nett og adm. dir i Hafslund Nett AS 
Toril Benum – konserndirektør Ny Energi 
Siw Hellesen – konserndirektør HR og Organisasjonsutvikling
Per Arne Torbjørnsdal – konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Anders Østby – konserndirektør Kraftmarked

– Jeg er glad for å ha fått på plass en svært kompetent konsernledelse, med like mange konserndirektører fra vannkraftdelen som fra nettdelen av konsernet, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.