Vannkraften er fundamentet i landets strømforsyning med et ressursgrunnlag som er avhengig av nedbørsmengden. Bildet viser Viddalsdammen i Aurland. (Foto: OED)

Kraftsituasjonen satt i perspektiv

I Norge utgjør vannkraften hoveddelen av kraftforsyningen, og ressursgrunnlaget avhenger av nedbørsmengden. Nedbør og temperaturer har derfor alltid påvirket det norske kraftsystemet. De siste årene har stor nedbør gitt flomsituasjoner i flere deler av landet. I år har langvarig tørke gitt mindre vann til vannkraftverkene, og skapt utfordringer for landbruk og vannforsyning.
Tirsdag, 14 august, 2018 - 09:40

Kilde: OED

De norske kraftprisene har de siste årene vært lave som følge av overskudd på kraft, og lave priser i våre naboland. Som følge av situasjonen vi nå opplever er kraftprisene i sommer høyere enn vanlig. Oppdateringer denne uken viser at magasinfyllingen i Norge øker noe igjen, som følge av større nedbør og tilsig til vannkraftsystemet.

Kraftsystemet

Muligheten til å utveksle kraft med nabolandene våre bidrar til å sikre den norske strømforsyningen selv om vi nå er inne i en periode med historisk lite nedbør. Allerede på 1960-tallet ble det bygget overføringsforbindelser til utlandet. Uten muligheter for slik kraftutveksling måtte Norge ha bygd kostbar reservekapasitet basert energikilder som ikke var avhengig av været. Nye analyser fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at uten overføringsforbindelser til utlandet, ville Norge hatt høyere strømpriser i år enn det vi observerer nå.

Vanligvis eksporterer Norge mye kraft om våren og sommeren når tilsiget til vannkraftsystemet er på sitt høyeste, og det norske strømforbruket er på sitt laveste. Om vinteren, når tilsiget til vannkraftsystemet er lavt og det norske forbruket er på sitt høyeste, importerer vi normalt kraft fra våre naboland. Årets sommervær har bidratt til lav sommereksport av kraft fra Norge. Nettoeksporten første halvår er om lag halvparten av nettoeksporten samme periode i fjor, og en tredjedel av det som ble eksportert i første del av 2016.

Strømpriser

Strømprisene til norske forbrukere har økt gjennom våren og sommeren. Strømprisen består av flere komponenter – kraftprisen, nettleien og avgifter. Kraftprisen blir beregnet samlet for store deler av Europa, med et stort antall produsenter og kraftleverandører. Hver enkelt kraftprodusent eller kraftleverandør har liten mulighet til å påvirke markedsprisen. NVE, Konkurransetilsynet og kraftbørsen Nord Pool driver markedsovervåking og påser at konkurransereglene overholdes.

De norske kraftprisene har de siste årene vært lave, spesielt om sommeren. I år har kraftprisene i landene rundt oss økt. Dette påvirker også norske kraftpriser. Samtidig har tørrere og varmere vær enn normalt ført til mindre vann i kraftmagasinene enn vanlig. Situasjonen den senere tiden har blitt forsterket av hetebølgen i europeiske land, som har gitt driftsproblemer i mange kraftverk og høyt strømforbruk til kjøling.

 

På forsiden nå

EU-kommisjonen avviser Statnetts ønske om å få doble taket for innmatingstariffen for kraftprodusentene til 2,5 euro/MWh.
Fredag, 14 juni, 2019 - 14:23
Davvi vindkraftverk i Finnmark blir ikke behandlet før etter at nasjonal ramme er godkjent.
Fredag, 14 juni, 2019 - 15:39
SN Power-sjef Torgeir Lien ber myndighetene i enkelte av landene selskapet jobber i om å skattlegge vannkraftverkene deres hardere.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 15:41
NVE vurderer å stramme inn og vise mindre detaljer i sitt kart over det norske kraftsystemet.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 15:13
Arbeiderpartiet vil frata stat og kommune milliardinntekter ved å gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse, advarer Energi Norge.
Fredag, 14 juni, 2019 - 10:28
Flere øvelser og god kommunikasjon er viktig for energiberedskapen, ifølge administrerende direktør i Hallingdal kraftnett, Audun Grynning.
Fredag, 14 juni, 2019 - 07:54
Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftverket Los Lagos i Chile.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 14:59
NVE har vedtatt at de vil omklassifisere transmisonsnett til distribusjonsnett rundt Høyanger i Sogn og Fjordane, til tross for protester fra Hydro.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 08:04
Thema Consulting tror det vil være 32 TWh vindkraft i Norge i 2030, og at det vil gi 11 til 13 øre/kWh lavere kraftpris enn om vindkraften ikke var bygget.
Tirsdag, 11 juni, 2019 - 16:32
Flertallet i Hjartdal kommunestyre vedtok onsdag kveld å gå videre i forhandlinger med Skagerak Energi for å selge Hjartdal Elverk.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 16:21
Det felleseuropeiske intradagmarkedet XBID feirer 1 år med over 16 millioner utførte handler. Snart skal markedet utvides.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 13:50
Mange hundre tusen nordmenn er trolig uten god beskyttelse mot lynnedslag, ifølge Hafslund Nett.
Fredag, 14 juni, 2019 - 13:42
Sivert Dal fra Nettservice Hadeland ble NM-mester for energimontørlærlinger i 2019.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 09:55
I samarbeid med Sunnfjord Energi og BKK skal Lerøy Sjøtroll elektrifisere oppdrettslokaliteter i Hordaland.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 08:50
Knut Barland ønsker å trappe ned og gir seg som konsernsjef i Skagerak Energi.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 17:13
I første kvartal 2019 hadde Tussa et driftsresultat på 119,3 millioner kroner, som er en økning på 89,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018.
Fredag, 14 juni, 2019 - 09:19
Fredagskommentar:
Fredag, 7 juni, 2019 - 09:53
Etter tre ulykker med strømgjennomgang på frakoblet anlegg fant BKK ut at de ansatte kunne «sjokkerende lite» om jordstrøm. Nå må de melde fra og si «stopp».
Tirsdag, 11 juni, 2019 - 13:07
Ånestadblåheia Vindpark i Sortland er et eksempel på at det er mulig å bygge vindkraft uten store konflikter. Dette fremgår av en undersøkelse gjennomført i slutten av mai, et halvt år etter at de første turbinene i anlegget ble satt i drift.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 10:25
Uforutsigbar og uklar vekting av hensyn kan svekke vindkraftutbyggingens legitimitet, advarer forsker fra Fridtjof Nansens institutt.
Fredag, 7 juni, 2019 - 17:34
Strømforsyning basert på solceller og vindturbiner skal sørge for mobildekning langs 11 kilometer av turistattraksjonen Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 11:11
Per Arne Vada er ansatt som næringspolitisk rådgiver I Energi Norge. Han tiltrer stillingen i september.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 16:54