Lyse gikk ut av første halvår 2018 med et resultat på 520 MNOK, og rapporterer om god underliggende drift i kjernevirksomheten. (Foto: Lyse)

Lyse-konsernet hadde et resultat på 520 millioner kroner i første halvår 2018, mot 492 millioner første halvår i fjor.

Kilde: Lyse

Høye kraftpriser og høy vannkraftproduksjon gir et godt første halvår for forretningsområde energi. Forretningsområde telekom preges av fortsatt god kundevekst i hele landet, tross hardere konkurranse fra andre fiberutbyggere. Nettvirksomheten fortsetter med god drift og få driftsforstyrrelser. 

– Resultatet reflekterer god underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og elnett, og er i tråd med våre forventninger, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Driftsresultatet ble på 1 374 millioner kroner, en økning på 266 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 

Vannkraftproduksjonen første halvår ble på 4,3 TWh, en økning på 0,9 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Den høye kraftproduksjon er forårsaket av god magasinfylling ved inngangen til året og relativt sett høye markedspriser på kraft. Områdeprisen i Lyses produksjonsområde ble på 36,5 øre/kWh sammenlignet med 26,6 øre/kWh for samme periode i fjor.

Telekomvirksomheten fortsetter kundeveksten og Altibox-partnerskapet passerte i april 500.000 aktive fiberkunder. Forbedring i marginer sammenlignet med første halvår i fjor skyldes primært innkonsolidering av Viken Fiber i 2018. 

Elnett-virksomheten bidrar med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden. 

Lyse-konsernet har en beregnet skattekostnad på 703 millioner i første halvår, en økning på 260 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Den betydelige økningen i skattekostnad forklares med høy aktivitet på vannkraftområdet og dermed økt grunnrenteskatt.