I samarbeid med skognæringen har Agder Energi Nett iverksatt tiltak for å gjøre strømforsyningen mindre sårbar. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Etter det kraftige snøfallet sist vinter har Agder Energi Nett satt i verk en rekke tiltak for å redusere risikoen for strømbrudd. Et av dem er et omfattende samarbeid med skognæringen for å øke forsyningssikkerheten til kundene.

Kilde: Agder Energi Nett

− Under snøfallet sist vinter var det ingen feil som følge av manglende rydding i ryddebeltet under linjene der vi har rettigheter. Agder Energi Nett ønsker derfor nå å få til et samarbeid med skogmyndigheter, skogeierforeninger og skogeiere for å finne løsninger som hindrer større feilsituasjoner, sier Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Sterk tilvekst

Skogbruket har i over hundre år selektert genmateriale og drevet skjøtsel som gir høy volumvekst og lange slanke stammer. Tilveksten i norske skoger har aldri vært høyere, og tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er blitt 25 prosent mer skog i Norge de siste ti år. For skognæringen er dette bra, men for energiforsyningen gir det nye utfordringer. Derfor ønsker Agder Energi Nett å finne løsninger som skaper vinn-vinn for begge parter.

Ulike skogtiltak

− Den tradisjonelle linjeryddingen i kombinasjon med økt sikringshogst og fjerning av risikotrær vil naturligvis fortsette. Men vi ønsker i tillegg å stimulere skogeiere til hogst langs kritiske høyspentlinjer gjennom tilskudd til hogst. For skogeiere betyr dette bedre økonomi i skogsdriften, forteller Svein Are Folgerø. Han legger til at Agder Energi Nett allerede er i gang med å teste ut ordningen i noen pågående prosjekter i samarbeid med Nettskog AS.

Ingenting skal være uprøvd

− Det overordnende målet er hele tiden å redusere risiko for trefall og stimulere til hogst langs kritiske høyspentlinjer. Vi holder nå på med å videreutvikle våre støttesystemer knyttet til kart, data og avtalemodeller, og ønsker å teste ut ulike metoder og avtalemodeller sammen med leverandører, skogeiere og entreprenører. Ingenting skal være uprøvd i arbeidet med å finne de beste løsningene, sier Svein Are Folgerø.

God mottakelse

Arbeidet Agder Energi Nett har satt i gang på dette området er så langt blitt godt mottatt. Det er tett dialog med AT Skog, Nordtømmer, Bondelaget, Fylkesmannen og berørte kommuner.

− Vi vil fremover invitere til åpne regionale møter med skogbrukets organisasjoner, skogeierlag, entreprenører og andre interesserte. Målet er å informere, samt få innspill til videre arbeid, avslutter Svein Are Folgerø, som ser frem til å finne gode løsninger i tett samarbeid med skogbruket.