nasdaq
Det er ikke lett å være sikre kraftprisen når markedet er splittet opp i soner med lav likviditet og aktører med markedsmakt. Illustrasjonsfoto: Nasdaq

Spotprisene levert de siste ukene er de høyeste sommerprisene vi har hatt på over ti år. For å finne høyere pris, uavhengig av årstid, må vi tilbake til den tørre vinteren i 2013 da vi hadde to uker som var priset til over € 50/MWh.

Kilde: LOS Energy

I år har vi i løpet av sommeren hatt fire uker med pris på over € 50/MWh, og markedet forventer at € 50-nivået skal holde seg ut året og frem til snøsmeltingen neste år. Får markedet rett, så blir det den lengste perioden med så høye priser siden 2010, et år med enda svakere hydrologi enn nå. I tillegg til at svak hydrologi løfter strømprisene i Norden, har det tørre og varme været påvirket europeiske kjernekraftverk som sliter med for varmt kjølevann til sine reaktorer. Rhinen har uvanlig lav vannstand, noe som både er med å øke vanntemperaturen, i tillegg til å gjøre det vanskelig å frakte kull frem til kullkraftverkene som ligger langs elven. Tørken harderfor også vært med å løfte de europeiske spotprisene denne sommeren.

Høyeste terminpriser siden 2013

Kullprisen løfter seg noe, men forklarer bare en liten del av prisoppgangen. Nesten tredobling i CO2-prisen så langt i år er det som kan forklare mesteparten av oppgangen i terminprisene. EU skal sette inn tiltak som vil begrense tilgangen på utslippsrettigheter i CO2-markedet fra nyttår. Dette gjør de for å få prisen for utslipp opp på et nivå som stimulerer til økt bruk av fornybar energi og kanskje også rensing av CO2.

Kombinasjonen av mangel på vann i Norden, sammen med høye priser på energi i Europa gir kraftige løft i både spotprisen, og resulterer i at vi nå ser terminpriser som ikke har vært høyere siden 2013.