Sammenlignet med første halvår 2017 måtte Eidsiva-konsernet tåle en resultatmessig nedgang for tilsvarende periode i 2018. (Foto: Tore Halvorsen)

Uforutsette feilsituasjoner i strømnettet og effekten av prissikringer gir Eidsiva et lavere resultat enn forventet for første halvår 2018.

Kilde: Eidsiva

Driftsinntektene ble 2061 millioner kroner i første halvår 2018. Det er 153 millioner kroner bedre enn i 2017. Hovedårsaken til økningen er høyere kraftpris. Etter en skattekostnad på 116 millioner kroner ble resultat etter skatt 99 millioner kroner, mot fjorårets 216 millioner kroner.

– Resultatet for første halvår, og andre kvartal spesielt, er noe svakere enn forventet. Effekten av prissikringer og kostnader knyttet til nett-tap og uforutsette feilsituasjoner i strømnettet påvirker oss negativt, sier konsernsjef Øistein Andresen.

For å sikre et godt resultat for 2018 har Eidsiva forhåndsolgt deler av produksjonen til priser som er lavere enn dagens markedspris. Resultatutviklingen er således svakere enn hva økningen i kraftpris skulle tilsi.

I første kvartal skapte store snømengder betydelige utfordringer for strømforsyning og internettforbindelsen i store deler av Hedmark og Oppland, med tilhørende økte avbrudds- og feilrettingskostnader. Dette bidrar til at halvårsresultatet er svakere enn for 2017. 

Spotprisen i Eidsivas område (NO1) ble i første kvartal 37,0 øre/kWh. Til sammenligning var tilsvarende spotpris 26,8 øre/kWh i 2017. Kraftproduksjonen ble 24 GWh høyere i dette kvartalet enn i 2017. Eidsiva har inngått kraftpris- og valutasikringer på leveranser av kraft i første kvartal som har medført at realisert kraftpris ble 30,7 øre/kWh, mot 31,4 øre/kWh i 2017.

Netto finanskostnader ble 155 millioner kroner, mens Moelven Industrier leverer et solid resultat for første halvår.

Investeringer
I første halvår er det investert for 597 millioner kroner i tillegg til at 63 millioner kroner er utbetalt til deleide selskaper som forestår utbygging av fornybarprosjekter. 

Ved utgangen av andre kvartal har over 95 prosent av Eidsivas nettkunder fått installert nye strømmålere. 

– Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av prosjektet knyttet til nye automatiske strømmålere. Innføringen gir et kraftnett med enda bedre leveringssikkerhet, samtidig som kundene slipper å lese av strømforbruket, og får bedre informasjon om sitt strømforbruk, sier Andresen.

Nye Rosten kraftverk ble offisielt åpnet onsdag 22. august. Prosjektet er levert både på tid og budsjett, og er gjennomført uten alvorlige skader. Eidsiva Vannkraft AS har bygget Rosten kraftverk på vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss. Anlegget, som årlig vil produsere fornybar energi som tilsvarer strømforbruket til ca. 9600 husstander, hadde en total kostnadsramme på 873 millioner kroner. Utbyggingsprosjektet har kjøpt varer og tjenester fra lokale leverandører for ca. 165 millioner kroner.