Fra byggingen av Terråk småkraftverk i Bindal kommune i Nordland. Foto: Clemens Kraft

Grunneier Frithjof Plahte i Bindal har inngått avtale med Clemens Kraft om bygging av Terråk småkraftverk (28,8 GWh) i Nordland.

Kilde: Clemens Kraft

Prosjektet skal hete Hellifossen Kraft AS, og Clemens Kraft (CK) er godt i gang med utvikling av prosjektet.CK er helt i oppstarten av planleggingen og sendte inn søknad om planendring for å endre inntaksplassering i august. Det er foreløpig uklart hvor inntaket blir.