98 nettselskap henger etter når det gjelder å gjøre tilpasninger til Elhub. Nå er de fått tvangsmulkt av NVE. (Illustrasjonsfoto: Gudbrandsdal Energi)

NVE har vedtatt tvangsmulkt for nettselskap som ikke har innfridd krav til aktørgodkjenning og datakvalitet ved migrering til Elhub. De 98 selskapene må rette opp avvik snarest for å redusere risikoen for forsinkelser og kostnadsøkninger i Elhub-prosjektet.

Kilde: NVE

Tvangsmulktene, som er fra 5000 kroner til 15 000 kroner per dag, vil virke fra og med 23. oktober 2018 dersom avvikene ikke blir rettet.

– Dersom nettselskapene ikke gjennomfører nødvendig kvalitetssikring av egne systemer og sikrer god datakvalitet, øker risikoen for at Elhub ikke kan settes i drift etter planen. Ved utmåling av tvangsmulkt har vi tatt hensyn til at nettselskap som ikke gjennomfører nødvendige forberedelser til Elhub, kan medføre økte kostnader for både strømkundene og bransjen, sier Ove Flataker, direktør i NVE.

Elhub skal settes i drift 18. februar 2019. Løsningen, som utvikles av Statnett, skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier for strømforbruk og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg.

 Krav om komplett rapportering ikke innfridd

– Mange selskap har gjennomført og passert krav om aktørgodkjenning, og mange viser at de har god datakvalitet. Likevel er det svært mange nettselskap som ikke helt har innfridd kravet om komplett rapportering av målepunkt, og det er viktig at disse nå legger inn et ekstra gir for å komme i mål, sier Flataker.

Alle selskap som ikke innfridde kravene inne fristen 1. september 2018 fikk pålegg om retting innen 13. september 2018, og nettselskapene mottok i tillegg varsel om tvangsmulkt. Av de som mottok varsel om tvangsmulkt, har nå 98 nettselskap fått vedtak om tvangsmulkt.

Tvangsmulkten er på kr 15 000 per virkedag for store selskap med over 100 000 målepunkt, mulkten for mellomstore selskap er på kr 10 000 per virkedag, mens små nettselskap med under 10 000 målepunkt må betale kr 5 000 per virkedag. Selskap med bare små avvik på datakvalitet er ilagt lavere tvangsmulkter.

Se liste over selskapene som er ilagt tvangsmulkt, nederst i saken.

Krav til nettselskapene

Innen 1. september 2018 skulle nettselskap og kraftleverandører ha lastet opp migreringsfiler til Elhub med data som tilfredsstilte spesifiserte kvalitetskrav. Selskapene skulle også ha gjennomført aktørgodkjenning i Elhub som innebærer at hvert selskap tester at deres systemer kan kommunisere og gjennomføre forretningsprosesser i Elhub.

Det var også krav til nettselskapene om komplett rapportering av alle målepunkt. Dette er viktig informasjon som må være korrekt i Elhub. Spesielt er målepunktene knyttet til produksjon og utveksling kritisk for Elhub siden de utgjør grunnlaget for profil- og balanseavregning i kraftmarkedet.

Nettselskapene bes kontakte Elhub straks for å avtale tidspunkt for retting av avvik, og oppfordres til å rette opp avvik så raskt som mulig.

Løpende status for migrering og aktørgodkjenning

Selskapenes status knyttet til datamigrering kan følges løpende her:

https://elhub.no/test-og-migrering/siste-aktorstatus/aktorstatus-m10-migrering/

Selskapenes status til aktørgodkjenning kan følges løpende her:      

https://www.ediel.no/Portal/Milestone/Report/ELHUB_AGT_RUN1

 

Nettselskap som har fått vedtak om tvangsmulkt ved M10 i migreringsprosjektet for Elhub:

Agder Energi Nett AS

Aurland Energiverk AS

Austevoll Kraftlag SA

Bane NOR

Bindal Kraftlag SA

BKK Nett AS

Dalane Nett AS

Drangedal everk KF

Eidsiva Nett AS

Elkem AS

Eneas Energy AS

Etne Elektrisitetslag

Finnfjord AS

FITJAR KRAFTLAG SA

Fjelberg Kraftlag SA

Flesberg Elektrisitetsverk Nett AS

Forsand Elverk

FOSEN NETT AS

Fusa Kraftlag SA

Glitre Energi Nett AS

Gudbrandsdal Energi Nett AS

Hafslund Nett AS

Hallingdal Kraftnett AS

Hardanger Energi AS

Haugaland Kraft Nett AS

Helgeland Kraft Nett AS

Hurum Nett AS

Hydro Aluminium AS

Høland og Setskog Elverk

Hålogaland Kraft Nett AS

Jæren Everk KF i Hå

Kragerø Energi AS

Krødsherad Everk KF

Kvam Kraftverk AS

Kvinnherad Energi AS

Kvænangen Kraftverk AS

Luostejok Kraftlag

Lyse Elnett AS

Meløy Energi AS

Midtkraft Nett AS

Midt-Telemark Energi AS

Modalen Kraftlag SA

MØRENETT AS

Nesset Kraft AS

Nordkraft Nett AS

Nordkyn Kraftlag SA

Nordlandsnett AS

Nordmøre Energiverk AS

Nord-Salten Kraft AS

Nord-Østerdal Kraftlag

Nore Energi AS

Norgesnett AS

Norske Skog Skogn AS

Notodden Energi Nett AS

NTE Nett AS

Odda Energi AS

Oppdal Everk AS

Orkdal Energinett AS

Otra Kraft DA

Rakkestad Energi AS

Rauland Kraftforsyningslag sa

Rauma Energi AS

Repvåg Kraftlag SA

Ringeriks-Kraft Nett AS

Rollag Everk Nett SA

Røros E-verk Nett AS

SFE Nett AS

Sira Kvina kraftselskap

Skagerak Kraft AS

Skagerak Nett AS

Sodvin Nett AS

Sognekraft AS

Stange Energi Nett AS

Statnett SF

Stranda Energi AS

Stryn Energi AS

Suldal Elverk KF

Sunndal Energi KF

Sunnfjord Energi AS

Svorka Energi AS

Sykkylven Energi AS

Sør Aurdal Energi AS

Sør-Norge Aluminium AS

Tinfos AS

Tinn Energi as

Troms Kraft Nett AS

Trøgstad Elverk AS

Trønderenergi Nett AS

Tysnes Kraftlag AS

Uvdal Kraftforsyning SA

Vang Energiverk

Varanger KraftNett  AS

Vesterålskraft Nett AS

Vest-Telemark Kraftlag AS

VOKKS Nett AS

Voss Energi Nett AS

Ymber AS

Årdal Energi KF