Energiforsyningen står med begge bena i et teknologisk paradigmeskifte. Nå får regjeringen råd fra et bredt sammensatt utvalg. (Illustrasjon: IEC/NEK)

Konserndirektør Toril Nag i Lyse og Digital21-utvalget har gitt råd til regjeringen om hvordan Norge må satse på forskning, kompetanse, sikkerhet og en aktiv digital næringspolitikk.

Kilde: Lyse

Hvilke områder innenfor IT skal Norge bli gode på? Det har en ekspertgruppe grublet på de siste månedene, og denne uken overleverte de ikke mindre enn 64 tips til regjeringen. Toril Nag, konserndirektør tele, har bidratt i dette arbeidet. 

Det var i industrimeldingen, som kom våren 2017, at regjeringen bestemte at arbeidet med Digital21 skulle settes i gang. Strategien fra Digital21 gir anbefalinger om hvordan næringslivet i større grad kan utvikle og dra nytte av kompetanse, teknologi og forskning i takt med digitaliseringen.

Digital21 anbefaler totalt 64 tiltak innenfor fem ulike områder. De overordnede anbefalingene er:

1. Utvikle den digitale teknologibasen som norsk næringsliv trenger fremover
2. Sørge for cybersikkerhet
3. Sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse
4. Gjøre dataressurser tilgjengelige og sørge for god infrastruktur
5. Utvikle offentlig rammeverk som gir innovasjon og digitalisering 

– Våre anbefalinger er at Norge må satse på digital kompetanse og kapasitet for at eksisterende og nytt næringsliv. For å få til det, har vi trukket frem forskning, datasikkerhet og utdanning som det mest avgjørende, sier Toril Nag om arbeidet med Digital21.  

Digital21 mener at områdene kunstig intelligens (AI), stordata (Big Data), tingenes internett (IoT) og autonome systemer kan bli særlig viktig for Norge i tiden som kommer. 

Nærings- og fiskeridepartementet vil følge opp strategien, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.