Belanti» – en løsning for å hindre overbelastning i strømnettet gikk seirende ut av Innovation Camp på ONS Young. Vinnerne er fra Klepp ungdomsskole.

«Belanti» – en løsning for å hindre overbelastning i strømnettet gikk seirende ut av Innovation Camp på ONS Young. Vinnerne er fra Klepp ungdomsskole.

Kilde: Lyse

40 lag fra 7 ungdomsskoler i regionen konkurrerte om hvem som kan komme opp med den beste og mest innovative ideen for å løse utfordringene med et strømnett som er under stadig høyere press.
Lyse, sammen med ONS Young og Ungt Entreprenørskap, ga ungdommene denne utfordringen allerede før sommerferien. Da jobbet til sammen 570 elever fram kreative og spennende ideer før de presenterte disse foran en jury ved hver skole. De aller beste ideene ble plukket ut til å delta på finalen under selveste ONS.

Kreative ungdommer
Her var det elever fra Klepp ungdomsskole som vant, og fikk med seg en premie på 10.000 kroner.
– Det er veldig gøy å se ungdommene bruke den kunnskapen og de egenskapene de har til å tenke nytt om et reelt samfunnsproblem. Jeg er imponert over innsatsen de har lagt ned i prototyping, 3D-printing og ikke minst se om produktet faktisk kan fungere i virkeligheten, sier daglig leder Maria Aasbø i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Oppdrag fra Lyse
Aasbø roser også engasjementet Lyse har vist overfor ungdommene, og håper at flere i næringslivet blir med på lignende opplegg. For Lyse er det en god anledning til å vise ungdommene at det trengs arbeidskraft i fremtiden med ulik bakgrunn.
– En innovasjonscamp gir ungdommene muligheten til å utvikle egenskaper de kan få stor nytte og glede av. Dette er egenskaper som også er viktige for arbeidsgivere som vil ta en posisjon i markeder som stadig er i endring. Kraftmarkedet er i rivende utvikling, og vi i Lyse gleder oss over løsningene de unge har, og ikke minst lar vi oss inspirere av engasjementet deres, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse.