Tidong vannkraftprosjekt, i den indiske delstaten Himachal Pradesh.

Statkraft har overtatt vannkraftprosjektet Tidong i delstaten Himachal Pradesh i India. Vannkraftverket på 100 MW er omlag 60 prosent ferdigstilt.

Kilde: Statkraft

Vannkraftverket Tidong utnytter vannet i Tidongelven, et sidevassdrag til elven Sutlej i delstaten Himachal Pradesh nordvest i India. Kraftverket vil få en installert effekt på 100 MW, og muligheten for å utvide anlegget vil bli vurdert senere. Oppkjøpet er i tråd med Statkrafts strategi om å bygge ut mer fornybar kraft produksjon i de markedene selskapet er tilstede, basert på mer enn 120 års vannkraftkompetanse. 

Strømforbruket i India vokser 6,5 prosent årlig og er blant de raskest voksende markedene i verden. I 2017 var samlet forbruk i India 1.210 TWh. Statkraft har lang erfaring med vannkraft i India gjennom 49 prosent eierskap i to vannkraftverk i drift i Himachal Pradesh: Malana (108 MW/340 GWh) og Allain Duhangan (192 MW/800 GWh). Nylig har Statkraft også utvidet aktivitetene i India til å omfatte solkraft og kraftsalg til bedriftskunder. 

– Vi er svært fornøyd med denne avtalen. Fullføring av prosjektet vil posisjonere oss godt for videre vekst i India, et vekstmarked for Statkraft, sier konserndirektør Jürgen Tzschoppe i Statkraft.

Tidong-prosjektet er omlag 60 prosent ferdigstilt. Arbeidet med å fullføre utbyggingen starter umiddelbart, og er ventet å ta rundt to år. 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en av de største risikofaktorene i forbindelse med kraftutbygging i avsidesliggende fjellområder som Tidong. Utbyggingsaktivitetene er derfor grundig forberedt, og HMS-tiltak er spesielt vektlagt i planleggingen. Prosjektledelsen har fersk erfaring fra utbyggingsprosjekter for Statkraft i andre markeder, og har styrket prosjektorganisasjonen med ekstra HMS-ressurser og -ekspertise.

Transaksjonen innebærer at Statkraft kjøper 100 prosent av aksjene i selskapet NSL Tidong Power Generation Private Limited.