Endelig kan Bjørn Aase Honningsvåg, administrerende direktør i Lyse Produksjon, ønske velkommen inn i det flunkende nye kraftverket Lysebotn 2. (Foto: Kristofer Ryde)

Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes av statsminister Erna Solberg i dag. Se det direkte på NRK2 klokken 11:00.

Kilde: Lyse

Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes offisieltav statsminister Erna Solberg i dag. Byggearbeidet har pågått i fem år og prosjektet har en kostnadsramme på nær 2 milliarder kroner. Det nye kraftverket gir 15 prosent mer energi enn det gamle som nå stenges.

Det nye kraftverket, Lysebotn 2, er utstyrt med to moderne turbiner som yter 370 MW og produserer i alt 1500 GWh per år ved å utnytte et vannfall på 685 meter. Effekten øker med 75 prosent. Kraftverket vil produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 75 000 husstander, og kraftstasjonens fleksibilitet er tilpasset morgendagens kraftmarked.

Den nye kraftstasjonen i Lysebotn er en viktig milepæl i arbeidet med å modernisere kraftproduksjonen i Lysekonsernet. 

Økt fallhøyde fra vannmagasinet til kraftstasjonen gir en økt årlig kraftproduksjon på 180 GWh. Vannressursen er uendret, men den utnyttes på en mer effektiv måte.

Større installert effekt gir muligheter for å produsere store mengder energi på kort tid. Denne fleksibiliteten er tilpasset et kraftmarked hvor en økende andel av kraftproduksjonen baseres på vind og sol som har begrensede muligheter for å balansere kraftproduksjonen i tråd med etterspørselen. 

Det ligger i ryggraden vår å produsere fornybar, regulerbar vannkraft. Med Lysebotn 2 vil vi ha en vannkraftproduksjon som er godt posisjonert for å skape verdier for de 16 eierkommunene våre i flere tiår fremover, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse.   

I hundre år har det vært produsert vannkraft i tilknytning til Lysefjorden. Det gamle kraftverket i Lysebotn var en nasjonal stolthet da det sto ferdig tidlig på 1950-tallet. Nå er dette kraftverket erstattet med Lysebotn 2 som skal videreføre tradisjonene på en god måte til beste for samfunnet. 

Et godt miljøprosjekt 

Lysebotn 2 kan på mindre enn ett minutt mobilisere 500 000 hestekrefter, og når 60 000 liter vann i sekundet møter turbinhjulet blir resultatet høy effekt. 

Etter mer enn en million arbeidstimer igangsettes Lysebotn 2 etter vedtatt tidsplan og innenfor kalkulert kostnadsramme. Inngrepene i naturen er minimale. 

Lysebotn 2 er godt posisjonert for framtiden. Kraftverket vil bidra til samfunnsbyggingen i Sør-Rogaland, til glede for eierkommunene, sier styreleder i Lyse, Harald Espedal. 

Lysebotn 2 ble vedtatt bygget av bedriftsforsamlingen i 2012 etter grundige vurderinger for å sikre den totalt sett beste utbyggingsløsningen med hensyn til både økonomi og miljø.