Vangjolo småkraftverk.

Clemens Kraft har denne måneden satt i drift Vangjolo småkraftverk i Voss kommune i Hordaland.

Kilde: Clemens Kraft

Testkjøring og innkjøring av anlegget har startet. Dette forventes ferdig i løpet av kort tid. Det har vært kjørt diverse tester på full last og dette har til nå vært vellykket. Vangjolo Kraft AS har en forventet årsproduksjon på 26,7 GWh.