Kartmessig markering av de anleggsdelene med regionalnettfunksjon som Helgeland Kraft Nett overtar fra Statnett.

Deler av anleggsmassen ved Marka og Nedre Røssåga Transformatorstasjoner overdras til Helgeland Kraft Nett.

Kilde: Statnett

Anlegg med regionalnettsfunksjon ved de to transformatorstasjonene på Helgeland overdras fra Statnett til Helgeland Kraft Nett med virkning fra 01.01.2019.

Transaksjonen omfatter 132 kV og 22 kV anlegg og tilhørende kontrollanlegg ved Marka samt 132 kV anlegg og kontrollanlegg i Nedre Røssåga.

Statnett vil drifte anleggene fram til hhv første og fjerde kvartal 2023. Det gjøres for å sikre at Helgeland Kraft Nett får tid til å etablere kontrollanlegg ved begge stasjoner.

 -Med denne transaksjonen får vi et renere skille mellom transmisjons- og distribusjonsnett, og det er gunstig for begge parter. Statnett kan nå konsentrere seg om drift og vedlikehold av utstyr på høgere spenningsnivå og vite at lavere spenningsnivå ivaretas av regionalt nettselskap, sier Øivind Rue, konserndirektør i Statnett.

Statnett har selv planer for reinvestering av 300 kV anlegget ved Marka.