Konsernsjef Alexandre Bech Gjørv i SINTEF overtar som styreleder i nyetablerte Hafslund E-CO. (Foto: Wikipeda)

Alexandra Bech Gjørv er utnevnt til ny styreleder i Hafslund E-CO AS. Hun er konsernsjef i SINTEF, et av Europas største forskningsinstitutter med tyngdepunkt innen teknologi.

Kilde: Hafslund E-CO

Hun har også bred industribakgrunn fra ledende stillinger i Equinor og Norsk Hydro, blant annet med ansvar for utviklingen av selskapenes virksomhet innen Ny Energi.

Gjørv tar over etter Hilde Tonne som har ledet styret i en overgangsperiode i påvente av at Oslo kommune nå har utnevnt en permanent styreleder.

I tillegg til Alexandra Bech Gjørv består styret i Hafslund E-CO AS av Bjørn Erik Næss, Bård Vegar Solhjell, Bente Sollid Storehaug, Mari Thjømøe og representantene for de ansatte Arvid Amundsen, Per Luneborg og Johnny Kjønås.