Tafjord-konsernet leverte et godt halvårsresultat 2018, og forventer tilsvarende for året sett under et. (Illustrasjonsfoto: Karl Otto Kristiansen)

Høye kraftpriser og god drift innen alle virksomhetsområder, ga TAFJORD et driftsresultat på 199 mill. kr for første halvår. Dette er en økning på 57 mill. kr i forhold til samme periode i fjor.

Kilde: Tafjord

– Den vesentligste årsaken til økningen er høyere kraftpriser, som styrker driftsresultatet både innen virksomhetsområdet Vannkraft og Energigjenvinning. Vi har i tillegg hatt god fremgang innen virksomhetsområdet Telekom. Det er investert betydelige midler i bygging av fiber infrastruktur gjennom flere år, både i egen regi og i samarbeid med andre e-verk. Dette ser vi de positive konsekvensene av nå, sier konsernsjef Erik Espeset.

Resultat etter skatt ble 85,7 mill. kr, en økning på 2,8 mill. kr i forhold til første halvår 2017. Skattekostnaden for konsernet utgjør 92 mill. kr, mot 58 mill. kr for samme periode i fjor. Av skattekostnadene utgjør grunnrenteskatten 53 mill. kr.

De siste årene har TAFJORD jobbet kontinuerlig med kostnadseffektivisering, og det arbeidet videreføres. Dette, sammen med den vedtatte konservative utbyttepolitikken, bidrar til å styrke konsernets finansielle stilling.

– Vi forventer et godt resultat for 2018. Lite nedbør og en stram hydrologisk balanse i det nordiske kraftmarkedet har løftet kraftprisene så langt i år, og dette ser ut til å vedvare. Det vil vi selvsagt virke positivt inn på resultat for 2018, sier konsernsjef Espeset.

TAFJORD er et konsern som driver sin virksomhet innen strøm, telekom, kraftnett, vannkraft og energigjenvinning. Hovedkontor er i Ålesund og konsernet har om lag 150 ansatte.