REMA 1000s nye distribunal har en helhetlige energiløsningen med lokal solenergiproduksjon, energilagring og avansert databasert styring. (Foto: REMA 1000)

Produserer og lagrer energi

REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:39

Kilde: Multiconsult

- Det unike med REMA 1000s nye distribunal er den helhetlige energiløsningen med lokal solenergiproduksjon, energilagring i bygget og avansert databasert styring av produksjon og forbruk. Vi regner med at rundt 25 prosent av energibehovet for REMA-bygget blir dekket av den egenproduserte energien, sier Bjørn Thorud, seniorrådgiver i Multiconsult.

Multiconsult har vært ansvarlig for å utarbeide og implementere energiløsningen i bygget, og har samarbeidet tett med REMA 1000 og rådgivningsfirmaet Evotek for å finne de beste og mest effektive løsningene. Tirsdag 18. september var det offisiell åpning av bygget.

- I REMA 1000 er vi opptatt av å drive både effektivt og miljøvennlig. REMA Distribunal Vagle er et eksempel på hvordan vi med innovativ teknologi kan spare både kostnader og energi, noe som kommer både miljøet og kundene til gode, sier Reidar Sørvåg, daglig leder ved distribunalen.

Datasystemer effektiviserer 
Mye av taket på det 26 000 m2 store bygget i Sandnes er dekket med solcelleanlegg, og effektive løsninger i bygget gjør det mulig å realisere et bygg som er selvforsynt med store deler av energibehovet. Avanserte datasystemer sørger for å forutse kraftproduksjon og energiforbruk i forhold til vær og andre forhold, og å optimalisere driften av bygget.

- Det som er enestående i dette tilfellet er at den produserte energien nesten kun brukes i bygget, og ikke distribueres inn i det vanlige strømnettet, slik som et vanlig solcelleanlegg i stor grad ville ha gjort. I REMA 1000s distribunal blir energi som ikke brukes umiddelbart lagret i en stor batteripakke, slik at den også kan brukes når solcelleanlegget ikke produserer energi. I tillegg lagres energien som kulde eller varme i en stor vanntank, som avhengig av årstid tilfører bygget kjøling eller varme, sier Thorud.

Thorud påpeker også at en annen ting som er unikt er at man basert på innhenting av værvarsel og planlagt aktivitet i bygget kan forutsi hvor mye energi bygget vil trenge de neste timene og døgnene. Dermed kan energiforbruk og lagring planlegges mye mer effektivt.

Egenprodusert energi 
Det er solenergi som tilfører bygget egenprodusert fornybar energi. Totalt er det beregnet en årlig energiproduksjon ved hjelp av solceller på rundt 830 000 kWh, noe som er ca. 25 prosent av det bygget totalt behøver av energi til drift.

- Løsningene har stort potensiale både i Norge og internasjonalt. Det er det første prosjektet som demonstrerer en slik løsning i så stor skala, men metoden og teknologien kan overføres og tilpasses til de fleste andre bygg, påpeker Thorud.

Mer eller mindre selvforsynte bygg frigjør kapasitet i elektrisitetsnettet og kan begrense behovet for ytterligere investeringer i kraftnettet. Internasjonalt er det i mange tilfeller vel så viktig at et relativt selvforsynt energisystem gir en sikker energiforsyning.

Fakta om bygget

  • REMA 1000s nye distribunal på Vagle i Sandnes lagrer og distribuerer matvarer til Rogaland og Agder, og har også kontorarbeidsplasser.
  • Bygget er på 26 000 m2 og er ferdig i september 2018.
  • En helhetlig energiløsning med solcelleanlegg, lagring av energi i batteripakker og lagring av termisk energi, gjør at bygget i større grad enn vanlig er selvforsynt med elektrisitet.
  • Basert på værvarsel og aktivitetsdata lages prognoser for både kraftproduksjon og energiforbruk, slik at driften kan optimaliseres ytterligere.
  • Solcelleanlegget har installert effekt på 1 MWp. Det elektriske batteriet som benyttes for lagring av energi er på 460 kWh / 200 kW.
  • Nyttig lagringskapasitet og effektuttak på det termiske lageret vil avhenge av driftstilstanden i det tekniske anlegget. Termisk lagringskapasitet for kulde- og varmelagring vil teoretisk kunne komme opp i hhv. 3500 og 7000 kWh.

På forsiden nå

Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
Onsdag åpner Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. 71 turbiner er reist, 70 kilometer vei bygget og hundrevis av lokale årsverk utført siden byggestarten i 2016.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:53
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Statkraft og Borregaard har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2020 til 2029.
Mandag, 20 mai, 2019 - 11:53
BKK sitt konsernresultat for første kvartal 2019 er 611 millioner kroner, som er 275 millioner kroner lavere enn resultatet for første kvartal 2018.
Mandag, 20 mai, 2019 - 12:28
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
Rødt-leder Bjørnar Moxnes fortsetter å bore i utenlandskablenes betydning for nettleia. Men flaskehalsinntektene trenger han ikke å høre mer om.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 15:56
I en ny verdivurdering er Agder Energi-konsernet verdsatt til 36,1 milliarder kroner.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:57
Statens Vegvesen og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en samarbeidsavtale. Formålet er å utvikle en standard for el og ekom i veganlegg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 08:50
Har et selskap mange småskader, får det ikke nødvendigvis mange store hendelser og nestenulykker, ifølge Statkraft.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 07:56
Den nye kraftlinjen til Agder Energi Nett mellom Evje og Bygland i Aust-Agder begynner å vises i terrenget. Ved utgangen av desember skal den settes i drift.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:15
Nettpartner har sikret seg kontrakten på bygging av seksjon 2 i ny 132 kV-kraftlinje mellom Kobbkroken og Varangerbotn i Finnmark.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 08:30
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58