Hjulene i Norge går fortere enn før og økt aktivitet i kraftsektoren gir et vesentlig bidrag til veksten.

På ett år har behovet for arbeidskraft i kraftsektoren steget med hele 14 prosentpoeng.

Kilde: Manpower

Etter et 2017 med tidvis negativ etterspørsel i kraftsektoren har nå behovet for arbeidskraft økt betraktelig. Behovet for bemanning i sektoren er det høyeste nivået på 10 år. Hele 13% flere arbeidsgivere ønsker å ansette enn de som ønsker å nedbemanne. Generelt er arbeidsledigheten i Norge synkende og optimismen på vei opp, ifølge regjeringen.

– Vi merker at det er stor etterspørsel etter ingeniører innen elektro, elkraft, prosesskontroll og automasjon, sier Bjørn Christian Bjørnsen, divisjonsdirektør Engineering i Experis.

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap. De ser at det blant annet er store prosjekter innen oppgradering av infrastruktur som bidrar til etterspørselen.

– Statnett jobber med å utbedre overføringsnettet i Norge, som fører til et stort behov for ingeniører. Det har også pågått mye innen annen infrastruktur. De regionale netteierne, som for eksempel Hafslund, jobber med å oppgradere til smarte strømmålere. Det krever arbeidskraft og ny kompetanse, sier Bjørnsen.

Nytt kompetansebehov i energisektoren

Experis-direktøren er overrasket over at disse prosjektene fortsetter å skape etterspørsel etter arbeidskraft, da de har pågått en stund allerede.

– Arbeidet med å innføre AMS i norske hjem krever i tillegg IT-kompetanse. Netteierne jobber med å kunne samle inn og benytte data til å utvikle nye forretningsmodeller, forklarer Bjørnsen.

Andre store infrastrukturprosjekter innen vei og jernbane trekker også på den samme typen kompetansen som innen oppgraderingen av strømnettet.

– Samferdselsprosjekter har vært sterkt økende en stund grunnet nasjonal transportplan. Det innebærer store investeringer i årene fremover og fortsatt høy etterspørsel etter ingeniører, forteller Experis-direktøren.

Fornybar energi i medvind

– Solenergi er spennende i disse tider, både i privatmarkedet og mot industrien. Det er flere norske aktører som går inn for å levere store prosjekter på solcelleanlegg på næringsbygg. Selve panelene kjøpes som regel i Kina, men norske bedrifter utvikler teknologien og løsningene forbundet med installasjon og drift, forklarer Bjørnsen.

Forbrukermarkedet kan og spille en rolle i oppgangen i energisektoren. Halvparten av alle nybilkjøp er enten elbil eller ladbar hybrid og Experis ser dette som en mulig bidragsyter til den økte etterspørselen.

– Det er god fart i utvikling av infrastruktur som er nødvendig for elbiler. Selskapene som driver med dette, for eksempel Bravida, går godt om dagen, sier Bjørnsen.

Olje og gass på vei opp

Arbeidsledigheten på Sør-Vestlandet har gått ned det siste året, da etterspørselen innen olje og gass har økt jevnt i 2018.

– Vi merker et behov for arbeidskraft til olje- og gassprosjekter. Det er mye av den samme kompetansen som behøves innen energisektoren og spenner over IT, elkraft, automasjon, elektro og prosesskontroll, forklarer Bjørnsen.

Sterk korrelasjon mellom etterspørsel og rentenivå

Selv om etterspørselen etter teknologer i bank og finans har økt betraktelig, trengs det fortsatt mange økonomer.

– Det er jevnt høy etterspørsel etter økonomer med IT-kompetanse, i tillegg til IT-ingeniører med forretningsforståelse, sier Pål Zubi, direktør for Experis Finance.

De tradisjonelle bankfunksjonene, som saksbehandling, er i ferd med eller har allerede blitt automatisert, ifølge Zubi.

– Bransjen trenger flere businesskontrollere som driver med analyse og kreativitet. Vi ser at de klassiske bankhåndverket derimot i stor grad har blitt erstattet med robotteknologi eller flyttet utenlands til Øst-Europa og India, forklarer finansdirektøren.

Han har sett at behovet for arbeidskraft generelt i landet og styringsrenten henger sammen og er derfor ikke overrasket over at etterspørselen er høy i disse tider.

– Veksten skyldes at hjulene i Norge går fortere enn før. Historisk har en kunnet se på etterspørselen hos bemanningsbyråene hvordan det går med renten. Går etterspørselen opp går renten opp for å kjøle ned økonomien, sier Zubi.

Om undersøkelsen

ManpowerGroup har spurt 750 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.