helgeland
Øvre-Forsland kraftverk. Arkivfoto: Helgeland Kraft

Første halvår i 2018 har vært preget av relativt stabil drift i hele virksomheten og stor aktivitet for å få gjennomført konsernomdanningen. Resultat før skatt ble 149 mill. kr, en økning på 48 mill.kr. sammenlignet med samme periode i fjor.

Kilde: Helgeland Kraft

Basisdriften er betydelig styrket som følge av en kraftig økning i kraftprisene i 2. kvartal og reduserte personal-, avskrivnings- og andre driftskostnader, sier adm. dir. Eivind Mikalsen.

Sikkerhet er alltid førsteprioritet hos Helgeland kraft. Vi satser sterkt på sikkerhetsarbeidet og opplever en positiv utvikling i forebyggende aktiviteter. Det er gledelig at sykefraværet etter å ha økt i starten på året nå er på tur nedover igjen.

Utviklingen av driftsresultatet for de tre virksomhetsområdene: Vannkraft, Nett og Strøm oppsummeres slik:

  • Vannkraft leverer et betydelig styrket resultat som følge av betydelig bedre kraftpriser, som mer enn utjevner reduksjonen i produksjon sammenlignet med samme periode i fjor.  
  • Nett har også styrket sitt resultat som følge av noe økt inntektsramme, lavere avbruddskostnader og reduserte driftskostnader.
  •  Strøm leverer et svakere resultat enn fjoråret som følge av noe press på marginene.

For 2018 forventer vi nå et bedre årsresultat enn i 2017, forutsatt at kraftprisene holder seg oppe og nedbørsforholdene blir som normalt resten av året. Vi er svært tilfreds med at konsernet nå formelt er på plass, og vi vil nå sette trykk på forbedrings- og effektiviseringsarbeidet som skal bidra til økt verdiskaping i hele konsernet, sier Mikalsen.