Med overtagelsen av eierskapet til Gauldal Nett legger TrønderEnergi nye alner til sin vekst. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

NorgesNett overdrar aksjene i Gauldal Nett til TrønderEnergi Nett.

Kilde: TrønderEnergi

Gauldal Nett omfatter nettvirksomheten i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner.

De siste årene har TrønderEnergi utvidet nettområdet flere ganger. Nå kommer strømnettene i Midtre-Gauldal og Holtålen kommuner også inn under TrønderEnergis ansvarsområde.

– TrønderEnergi Nett er et av Norges mest effektive nettselskaper. En av grunnene til det er at de er en stor aktør med mye kompetanse, mye flinke folk, og mange å dele både oppgaver og kostnader på. At vi nå også tar inn strømnettene i Midtre Gauldal og Holtålen, som grenser opp mot vårt eksisterende område, gjør at vi kan ta ut ytterligere synergieffekter og bygge en enda sterkere regional kompetansebase. Bra for Midtre Gauldal og Holtålen, og bra for TrønderEnergi, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

Lav nettleie

Det er i overkant av 5 500 nettkunder i Midtre Gauldal og Holtålen som nå får TrønderEnergi Nett som leverandør.

Strømnettene i Midtre Gauldal og Holtålen er godt driftet, og kundene i regionen har i likhet med TrønderEnergis eksisterende kunder allerede en av landets laveste nettleier. Det betyr at det ikke blir nevneverdige endringer i nettleia i Midtre Gauldal og Holtålen som følge av denne overføringen, sier nettdirektør i TrønderEnergi Bjørn Rune Stubbe.

God beredskap

TrønderEnergi Nett har allerede virksomhet i tilgrensende områder til Midtre Gauldal og Holtålen, samt overliggende regionalnett.

– Ved å samordne ressursene i våre sørlige områder sikrer vi effektiv drift, fortsatt høy beredskap, og god forsyningssikkerhet i Midtre Gauldal og Holtålen, sier Stubbe.

Ansatte får tilbud om videre jobb

Samtlige ansatte i Gauldal Nett vil få tilbud om å bli med over til TrønderEnergi Nett.

– Det er dyktige fagfolk i Gauldal Nett, og mange oppgaver som skal løses i TrønderEnergi Nett fremover. Vi ønsker derfor å ha med samtlige ansatte videre hos oss, sier Stubbe.

Konsolidering i bransjen

TrønderEnergi er en pådriver for at nettbransjen bør bestå av vesentlig færre enheter i årene fremover.

– Fornybar-revolusjonen og økende elektrifisering kommer til å kreve mye av nettselskapene i årene som kommer. Da er det viktig at vi i Norge holder oss med nettselskaper som er store nok til å bygge tilstrekkelig kompetanse, og samtidig store nok til å kunne drifte effektivt ved å fordele faste kostnader på større kundevolum, slik at nettleia blir lavest mulig ut til hver enkelt kunde, avslutter konsernsjef Ståle Gjersvold.

Tidspunktet for overtakelsen av aksjene vil skje etter nærmere avtale.