OBOS strekker seg mot å bli klimanøytral. Nå bygger selskapet sitt hittil største vannkraftverk i Jondalen i Hordaland. (Illustrasjonsfoto: OBOS)

OBOS Energi starter nå byggingen av sitt hittil største vannkraftverk i Jondal i Hordaland. Produksjonen vil dekke det årlige strømforbruket til 7800 OBOS-leiligheter.

Kilde: OBOS

OBOS, gjennom OBOS Energi AS, styrker sin satsing på vannkraft i Hordaland. I 2016 inngikk selskapet en aksjekjøps- og fallrettsleieavtale med grunneierne ved Herand Kraft AS.

Herand Kraftverk ligger i Jondal kommune i Hordaland. Kraftverket skal produsere cirka 78 GWh, som er nok til å dekke et årlig strømforbruk for 7800 OBOS-leiligheter. Byggingen starter i november og kraftverket vil etter planen stå klart høsten 2020. 

– Innen sommeren 2019 forventer vi å produsere strøm tilsvarende forbruket til 19 000 gjennomsnittlige OBOS-leiligheter. Det er et viktig skritt på veien mot å bli klimanøytrale, sier Marius Asheim, daglig leder OBOS Energi.

I Veitastrond i Luster kommune bygger OBOS i dag to kraftverk; Eldelvi og Svardøla. Disse forventes å ferdigstilles i løpet av høsten 2018. OBOS har allerede fem kraftverk i drift i Kvitno, Langedal, Strupen, Bråberg og Espeelvi med en samlet produksjon på 70 GWh. 

I tillegg er det påbegynt anleggsarbeider ved tre nye vannkraftverk i Fjærland, i Sogndal kommune, som får navnene Botna, Skeidsflåten og Tverrdalselvi. I løpet av det neste

Jondal er en kommune ved Hardangerfjorden i Hordaland med litt over 1000 innbyggere. Her finner man også deler av Norges tredje største isbre, Folgefonna.