Bakgrunnen for saken er en dødsulykke under arbeid for Statnett i 2016. DSB fant da at ansvarlig for sikkerhet manglet godkjenning, her illustrert med faksimile fra fagbladet Energiteknikk nr. 6-18.

DSB ikke fornøyd

DSB ber Statnett om å dokumentere at de har fulgt opp pålegget om å stille kvalifikasjonskrav i henhold til forskriftene til dem som utfører sikkerhetsarbeid på elektriske anlegg.
Torsdag, 25 oktober, 2018 - 09:30

Pålegget fra DSB har bakgrunn i en dødsulykke under linjearbeid i Vest-Agder våren 2016.

Direktoratet foretok et dokumenttilsyn i Statnett og deres entreprenør Dalekovod, og de to selskapene fikk frist til 30. mai i fjor med å lukke avviket. Vedtaket ble imidlertid anket til Justisepartementet.

I sommer kom departementets avgjørelse, DSB fikk medhold i deres tolkning av forskriftene. Statnett og Dolekovod fikk ny frist til  30. september med å lukke avviket, det vil si å sørge for at leder for sikkerhet har de nødvendige kvalifikasjoner.

I et til DSB datert 9. september skriver Statnett til de har tatt vedtaket fra DSB og departements avgjørelse ”til etterretning, og har innarbeidet ny praksis for godkjenning av leder for sikkerhet”. Det fire linjer lange brevet er undertegnet av advokat Steinar Parelius i juridisk avdeling.

DSB er ikke fornøyd med denne tilbakemeldingen. I et brev datert 15. oktober ber direktoratet om å få oversendt rutiner for den nye praksisen Statnett har innarbeidet for godkjenning av leder for sikkerhet.

I brevet ber regionsjef Bjørn I Bråthen, leder for Tilsynsregion Sør-Norge, om å få tilsendt en oversikt med en rekke punkter, blant annet over Statnetts pågående prosjekter i regionen.

Fagbladet Energiteknikk har hatt flere fyldige omtaler av denne saken, senest i forrige utgave av bladet etter at Statnett og deres entreprenørselskap Dalekovod tapte ankesaken.

 

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.