Bakgrunnen for saken er en dødsulykke under arbeid for Statnett i 2016. DSB fant da at ansvarlig for sikkerhet manglet godkjenning, her illustrert med faksimile fra fagbladet Energiteknikk nr. 6-18.

DSB ikke fornøyd

DSB ber Statnett om å dokumentere at de har fulgt opp pålegget om å stille kvalifikasjonskrav i henhold til forskriftene til dem som utfører sikkerhetsarbeid på elektriske anlegg.
Torsdag, 25 oktober, 2018 - 09:30

Pålegget fra DSB har bakgrunn i en dødsulykke under linjearbeid i Vest-Agder våren 2016.

Direktoratet foretok et dokumenttilsyn i Statnett og deres entreprenør Dalekovod, og de to selskapene fikk frist til 30. mai i fjor med å lukke avviket. Vedtaket ble imidlertid anket til Justisepartementet.

I sommer kom departementets avgjørelse, DSB fikk medhold i deres tolkning av forskriftene. Statnett og Dolekovod fikk ny frist til  30. september med å lukke avviket, det vil si å sørge for at leder for sikkerhet har de nødvendige kvalifikasjoner.

I et til DSB datert 9. september skriver Statnett til de har tatt vedtaket fra DSB og departements avgjørelse ”til etterretning, og har innarbeidet ny praksis for godkjenning av leder for sikkerhet”. Det fire linjer lange brevet er undertegnet av advokat Steinar Parelius i juridisk avdeling.

DSB er ikke fornøyd med denne tilbakemeldingen. I et brev datert 15. oktober ber direktoratet om å få oversendt rutiner for den nye praksisen Statnett har innarbeidet for godkjenning av leder for sikkerhet.

I brevet ber regionsjef Bjørn I Bråthen, leder for Tilsynsregion Sør-Norge, om å få tilsendt en oversikt med en rekke punkter, blant annet over Statnetts pågående prosjekter i regionen.

Fagbladet Energiteknikk har hatt flere fyldige omtaler av denne saken, senest i forrige utgave av bladet etter at Statnett og deres entreprenørselskap Dalekovod tapte ankesaken.

 

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.