Bakgrunnen for saken er en dødsulykke under arbeid for Statnett i 2016. DSB fant da at ansvarlig for sikkerhet manglet godkjenning, her illustrert med faksimile fra fagbladet Energiteknikk nr. 6-18.

DSB ikke fornøyd

DSB ber Statnett om å dokumentere at de har fulgt opp pålegget om å stille kvalifikasjonskrav i henhold til forskriftene til dem som utfører sikkerhetsarbeid på elektriske anlegg.
Torsdag, 25 oktober, 2018 - 09:30

Pålegget fra DSB har bakgrunn i en dødsulykke under linjearbeid i Vest-Agder våren 2016.

Direktoratet foretok et dokumenttilsyn i Statnett og deres entreprenør Dalekovod, og de to selskapene fikk frist til 30. mai i fjor med å lukke avviket. Vedtaket ble imidlertid anket til Justisepartementet.

I sommer kom departementets avgjørelse, DSB fikk medhold i deres tolkning av forskriftene. Statnett og Dolekovod fikk ny frist til  30. september med å lukke avviket, det vil si å sørge for at leder for sikkerhet har de nødvendige kvalifikasjoner.

I et til DSB datert 9. september skriver Statnett til de har tatt vedtaket fra DSB og departements avgjørelse ”til etterretning, og har innarbeidet ny praksis for godkjenning av leder for sikkerhet”. Det fire linjer lange brevet er undertegnet av advokat Steinar Parelius i juridisk avdeling.

DSB er ikke fornøyd med denne tilbakemeldingen. I et brev datert 15. oktober ber direktoratet om å få oversendt rutiner for den nye praksisen Statnett har innarbeidet for godkjenning av leder for sikkerhet.

I brevet ber regionsjef Bjørn I Bråthen, leder for Tilsynsregion Sør-Norge, om å få tilsendt en oversikt med en rekke punkter, blant annet over Statnetts pågående prosjekter i regionen.

Fagbladet Energiteknikk har hatt flere fyldige omtaler av denne saken, senest i forrige utgave av bladet etter at Statnett og deres entreprenørselskap Dalekovod tapte ankesaken.

 

På forsiden nå

Kartlegging av fugletrekk med spesialiserte fugleradarer kan forhindre fugledød i de nye, store vindkraftutbyggingene. Men NVE er tilbakeholdne med å sette krav.
Over halvparten vet ikke hvor mye strøm de bruker fra måned til måned. Likevel mener 6 av 10 at de betaler for mye, ifølge undersøkelse.
Statnett og Svenska utvikler IT-løsninger for en ny nordisk balanseringsmodell for det nordiske synkronområdet.
Det ble i 2018 meldt inn 494 elulykker. 143 ble skadd, men ingen døde.
Enova får en milliard kroner til et nullutslippsfond for næringstransport, og innfører støtteordning for kjøp av batterielektriske varebiler.
Splittingen av interesse- og arbeidsgiverpolitikken i KS Bedrift har gjort at Distriktsenergi og KS Bedrifit Energi på ny vurderer å slå seg sammen.
Erik Knive (48) er ansatt som administrerende direktør i SN Power. Han tiltrer stillingen 1.juli.
Statnett har til hensikt å inngå avtale med Bouvet om utvikling og forvaltning av systemløsninger, ifølge Bouvet.
Opposisjonen ville ha naturressursskatt til vindkraftkommunene og ikke veldedige gaver, men nådde ikke fram. Hjemfall for vindkraft og kommunalt veto ble også stemt ned.
Men beskyldningen om dette gjorde at vindkraftmotstanderne kunne avfeies som gale, ifølge aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya.
Et takbasert solcelleanlegg med årlig middelproduksjon på 2 GWh skal installeres på et nytt lagerbygg på Vinterbro i Oslo. Oppdragsgiver er REMA 1000.
En robot som reduserer behandling av meldinger i Lyse Elnett fra flere uker til noen få minutter kan gi rundt 400 000 kroner årlig i reduserte kostnader.
Jacobsen Elektro sliter økonomisk og har innført betalingsstopp. Arbeid legges ned flere steder i landet, blant annet på to Statnett-stasjoner.
Danske Ørsted er valgt til å bygge en havvindpark på 1100 MW utenfor kysten av New Jersey.
Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.
Solkraft, vindkraft og batterier kan få verden på riktig vei mot togradersmålet, men etter 2030 kreves andre teknologier, ifølge en ny analyse fra BloombergNEF.
Aldri har det blitt brukt mer penger på oppgradering av dammer enn nå.
Fiskeridirektoratet mener Equinor bør justere plasseringen av Tampen-vindparken eller flytte den til et annet sted med mindre fiske.
Fram til 2030 skal det investeres om lag en milliard kroner i strømnettet i Ryfylke.
ABBs vokser innen ladeløsninger for bærekraftig, offentlig transport. Automatiske pantografer gir økt fleksibilitet og effektivitet.
Regjeringen vil før sommeren foreslå å åpne området Utsira Nord for vindkraftutbygging.
Oslo bystyre vedtok i dag fusjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. Kun Rødt stemte mot.
En konflikt om flaskehalsinntekter mellom Baltic Cable og Energimarknadsinspektionen (Ei) i Sverige er nå lagt på bordet til EU-domstolen.
Men LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen vil ikke gripe inn.