Siemens batteriløsning er typegodkjent i henhold til DNV GLs regler fra januar 2018 som stiller strengere krav for å håndtere såkalt «single battery thermal runaway».

DNV GL har utstedt typegodkjenning for Siemens batteriløsning BlueVault for skip og offshoreinstallasjoner. Batterier gir betydelig reduksjon av klimautslipp fra skipsfart og offshorevirksomhet.

Kilde: Siemens

Siemens batteriløsning er allerede i drift i passasjerferger, offshore-, havbruks- og fiskefartøy og har vist sitt potensiale for å sette en ny standard for miljøvennlige fremdriftsløsninger til havs. BlueVault omfatter Siemens egenproduserte batterimoduler som er et vannavkjølt system, med kapasitet opp til 1kvDC og egnet for alle systemspenninger opptil 690 Vac.

Stort markedspotensial

«DNV GLs typegodkjenning bekrefter sikkerheten, pålitelighet og levetid for vår batteriløsning. Vår ambisjon er å sette en bransjestandard for sikre energilagringsløsninger for marine og offshoremarkedet. Vi ser et stort potensiale i disse markedene for å sikre reduserte utslipp og driftsmessige og økonomiske gevinster for våre kunder,» sier Torstein Sole-Gärtner.

Siemens batteriløsning er typegodkjent i henhold til DNV GLs regler fra januar 2018 som stiller strengere krav for å håndtere såkalt «single battery thermal runaway». Typegodkjenning gir kunder og brukere trygghet for at batteriløsningen møter definerte regelverks- og bransjekrav til sikkerhet, regularitet og levetid.

Siemens har vært en pioner i utvikling av elektriske og automatiserte løsninger for hel-elektriske og hybridferger. Siemens energilagringsløsninger er allerede tatt i bruk på fartøyer i områder fra Australia til Norge.

Batteriløsningen er også testet og godkjent i henhold til normen UN38.3 som åpner for forenklet transport av batteriene. I februar 2018 mottok Siemens godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet som bekrefter sikkerhet ved løsningens konstruksjon og kontrollsystem.