Med Kjetil Lund får NVE en sjef med allsidig bakgrunn fra politikk og næringsliv. (Foto: Facebook)

Kongen i statsråd har utnevnt byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Kjetil Lund til ny sjef i NVE.

Kilde: OED

Lund utnevnes for et åremål på seks år. Tiltredelse skjer etter planen 1. april 2019.

– Store endringer i energisektoren og flere utfordringer knyttet til flom og skred stiller økte krav til NVE. Med Kjetil Lund får direktoratet en ny direktør med solid ledererfaring og lang fartstid fra politikk, forvaltning og kraftbransjen. Jeg ser fram til å samarbeide med Lund når han tiltrer stillingen som vassdrags- og energidirektør, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Kjetil Lund er 48 år og utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Han er i dag byråd for næring og eierskap i Oslo kommune. Før dette var han direktør i Statkraft med ansvar innen klimaspørsmål og strategi. Lund var statssekretær i Finansdepartementet i perioden 2009 til 2013 og har i tillegg lang erfaring fra embetsverket ved Statsministerens kontor og Finansdepartementet.