Ferroglobe Mangan Norge, tidligere Glencore, i Mo i Rana produserer manganlegeringer i to smelteovner med en kapasitet på 120.000 tonn i året. (Foto: Mo Industripark)

Statkraft og Ferroglobe Mangan Norge AS har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2021 til 2030. Leveransen er totalt på 4,4 TWh, med årlige leveranser på omlag 0,44 TWh.

Kilde: Statkraft

Kontrakten vil bidra til forsyning av kraft til Ferroglobes manganverk i Mo i Rana og erstatter kontrakten Statkraft og FerroGlobe inngikk i 2005. Ferroglobe Mangan Norge AS eies 100 % av Ferroglobe PLC.

– Vi er svært fornøyde med å forlenge vårt omfattende og langvarige samarbeid med Ferroglobe. Den kraftkrevende industrien i Norge er våre viktigste kunder. Det gleder meg at Statkraft lykkes med å inngå så mange nye kontrakter og med det viser at vi er konkurransedyktige og en foretrukket partner for industrien, sier Hallvard Granheim, konserndirektør for Markedsoperasjoner & IT i Statkraft.

– Vi har et godt og langvarig forhold til Statkraft, og jeg er glad for at vi har vært i stand til å sikre fornybar kraft til smelteverket vårt på konkurransedyktige vilkår. Langsiktighet, forutsigbarhet og riktig kraftpris er viktig for et selskap som vårt, sier administrerende direktør i Ferroglobe Mangan Norge, Bjørn Ugedal.

Om Ferroglobe Mangan Norge AS
Spanske Grupo FerroAtlántica S.A., et datterselskap av Ferroglobe PLC, kjøpte alle aksjene i Glencore PLCs smelteverk i Mo i Rana ved utgangen av 2017. Ferroglobe ble med det en av verdens største produsenter av ferro- og silikomangan. Selskapet i Mo i Ranas nye navn er Ferroglobe Mangan Norge AS. Bedriften i Mo i Rana produserer manganlegeringer i to smelteovner med en kapasitet på 125.000 tonn i året.