Air Liquide er kommet inn som 51 prosent eier i Skagerak Naturgass. De øvrige 49 prosentene eies fortsatt av Skagerak Energi. (Foto: Skagerak Energi)

Skagerak Naturgass bruker navnene til begge eierne når de skifter navn til Air Liquide Skagerak. Sammen med blant andre Litra og Tine skal de vise at fornybar biogass er et minst like bra drivstoff som diesel.

Av: Kjell Løyland, Skagerak Energi

Etter at Air Liquide har kjøpt 51 prosent av Skagerak Naturgass bytter selskapet nå navn. Skagerak Energi eier fortsatt 49 prosent og dermed har navnet blitt Air Liquide Skagerak.

Selskapets satsing på biogass de siste årene viser lovende resultater forteller administrerende direktør Frode Halvorsen.

– Vi ser at det er mulig å tjene penger på biogass, og vi vil fortette denne satsingen. Vi skal fortsatt selge naturgass til kunder som ønsker, men hovedfokus og forventet vekst vil komme innenfor biogass.

Air Liquide Skagerak er blitt en toneangivende aktør innenfor biogassmarkedet i Norge, et marked som fortsatt er i støpeskjeen. Det er transportsektoren som er det store satsingsområdet. I løpet av høsten åpner Skien kommune en fyllestasjon og da leverer Air Liquide Skagerak biogass til syv stasjoner i Telemark, Vestfold og Østfold.

– Dette er stasjoner som selger komprimert gass, men nå satser vi på tungtransportmarkedet og prosjekterer og bygger for øyeblikket to fyllestasjoner for flytende biogass, sier Halvorsen.

Den første kommer ved Boreskogen i Stokke allerede neste år. Det også foreligger planer for en stasjon i Østfold, men her er plasseringen foreløpig ikke endelig avgjort.

– Vi har skrevet avtaler med blant andre transportselskapet Litra og Tine om å levere flytende biogass til deres kjøretøyer. Vi opplever at vi har skaffet oss et navn, og at flere aktører kommer til oss og ønsker å samarbeide.

En av disse er VEAS som driver Norges største renseanlegg for avløpsvann og eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Biogassproduksjonen deres er like stor som Greves produksjon ved Tønsberg er per i dag.

– Greve har store planer for utvidelse og vi har nå kontrakter med både VEAS og Greve om å selge deres produksjon av biogass, forteller Halvorsen.

Utviklingen gjør at Halvorsen ikke ser bort ifra at biogass på ikke lang sikt blir viktigere enn naturgass for selskapet. Hovedeier Air Liquide arbeider også med hydrogen, og der ligger der muligheter som Skagerak er involvert i.

– Innenfor tungtransport har biogass en stor fordel sammenlignet med andre fornybare energiformer som elektrisitet eller hydrogen. Allerede i dag er det mulig å kjøpe lastebiler som er like energieffektive som diesellastebiler.

– Tesla skal komme med en elektrisk lastebil om noen år, men den må ha med seg en batteripakke som vil veie mer enn 5 tonn. Volvo leverer for eksempel en bil med større rekkevidde hvor drivstofftanken veier drøye 200 kilo. Det betyr at den kan frakte nesten 5 tonn mer last, som er vitalt for all logistikk.

Selskapet vil fortsatt holde til i Skageraks lokaler i Porsgrunn, men nå åpnes også et avdelingskontor på Lysaker i Oslo.