DSB har reist ny tilsynssak mot Statnett, også denne gangen etter arbeid med jording av elektriske anlegg. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Ny tilsynssak mot Statnett

DSB har reist en ny tilsynssak mot Statnett, også denne gangen etter arbeid med jording av elektriske anlegg.
Torsdag, 25 oktober, 2018 - 09:17

En ansatt fikk flytende metall over seg som følge av kortslutning i 300 kV-anlegget i Kristiansand transformatorstasjon, men verneklærne hindret personskade, skriver fagbladet Energiteknikk i sin siste utgave.

Uhellet skjedde under arbeid med jording på et av 300 kV-feltene om morgenen 2. oktober. Sikkerhetsleder satte inn lansejord på det feltet som var satt spenning på, og det oppsto overslag og full kortslutning.

Uhellet ble rapportert inn til Arbeidstilsynet og DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Sikkerhetslederen ble sendt til sykehus for undersøkelse. Han hadde fått metallsprut over seg, men verneutstyret hadde fungert og han hadde ingen synlige skader

Intern granskning

–Vi har satt i gang en intern granskning av hendelsen for å se på om det er noe vi kan lære av for ytterligere forbedring av instrukser og prosedyrer.  Men det er foreløpig ikke blitt avdekket brudd på regelverk og instrukser. Så langt tyder alt på at uhellet skyldes at det ble valgt feil felt for jordingen.

Det sier Arnfinn Granheim, som er direktør/driftsleder for Driftsområde Sør i Statnett. Han legger til at granskningen vil avdekke hva som var foranledningen til uhellet og om det må gjøres forbedringer. 

–Regelverket ble fulgt

Statnett-direktøren opplyser at forskrift og intern instruks ble fulgt ved at to personer var til stede ved utførelsen av jordingen, leder for sikkerhet og en montør. Det var leder for sikkerhet som utførte selve operasjonen. Jordingsutstyret fungerte slik det skal, som siste barriere, og medarbeideren fikk ikke strøm gjennom seg.  

Ifølge Granheim er det ytterst sjelden Statnett opplever slike hendelser, det har ikke skjedd de siste tjue årene. – Dette er en type arbeidsoppdrag våre folk gjør svært hyppig. Det er utarbeidet strenge instrukser som skal følges til punkt og prikke, og det blir også gjort, sier Granheim.

Han synes det er helt greit at DSB følger opp saken med tilsyn for å finne ut om regelverk er blitt fulgt.

Flere dødsulykker

Det har vært fire dødsulykker på Statnetts anlegg siden 2011. Etter det  Energiteknikk erfarer, er dette medvirkende til at DSB har valgt å reise en ny tilsynssak mot selskapet.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.