DSB har reist ny tilsynssak mot Statnett, også denne gangen etter arbeid med jording av elektriske anlegg. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Ny tilsynssak mot Statnett

DSB har reist en ny tilsynssak mot Statnett, også denne gangen etter arbeid med jording av elektriske anlegg.
Torsdag, 25 oktober, 2018 - 09:17

En ansatt fikk flytende metall over seg som følge av kortslutning i 300 kV-anlegget i Kristiansand transformatorstasjon, men verneklærne hindret personskade, skriver fagbladet Energiteknikk i sin siste utgave.

Uhellet skjedde under arbeid med jording på et av 300 kV-feltene om morgenen 2. oktober. Sikkerhetsleder satte inn lansejord på det feltet som var satt spenning på, og det oppsto overslag og full kortslutning.

Uhellet ble rapportert inn til Arbeidstilsynet og DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Sikkerhetslederen ble sendt til sykehus for undersøkelse. Han hadde fått metallsprut over seg, men verneutstyret hadde fungert og han hadde ingen synlige skader

Intern granskning

–Vi har satt i gang en intern granskning av hendelsen for å se på om det er noe vi kan lære av for ytterligere forbedring av instrukser og prosedyrer.  Men det er foreløpig ikke blitt avdekket brudd på regelverk og instrukser. Så langt tyder alt på at uhellet skyldes at det ble valgt feil felt for jordingen.

Det sier Arnfinn Granheim, som er direktør/driftsleder for Driftsområde Sør i Statnett. Han legger til at granskningen vil avdekke hva som var foranledningen til uhellet og om det må gjøres forbedringer. 

–Regelverket ble fulgt

Statnett-direktøren opplyser at forskrift og intern instruks ble fulgt ved at to personer var til stede ved utførelsen av jordingen, leder for sikkerhet og en montør. Det var leder for sikkerhet som utførte selve operasjonen. Jordingsutstyret fungerte slik det skal, som siste barriere, og medarbeideren fikk ikke strøm gjennom seg.  

Ifølge Granheim er det ytterst sjelden Statnett opplever slike hendelser, det har ikke skjedd de siste tjue årene. – Dette er en type arbeidsoppdrag våre folk gjør svært hyppig. Det er utarbeidet strenge instrukser som skal følges til punkt og prikke, og det blir også gjort, sier Granheim.

Han synes det er helt greit at DSB følger opp saken med tilsyn for å finne ut om regelverk er blitt fulgt.

Flere dødsulykker

Det har vært fire dødsulykker på Statnetts anlegg siden 2011. Etter det  Energiteknikk erfarer, er dette medvirkende til at DSB har valgt å reise en ny tilsynssak mot selskapet.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.