DSB har reist ny tilsynssak mot Statnett, også denne gangen etter arbeid med jording av elektriske anlegg. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Ny tilsynssak mot Statnett

DSB har reist en ny tilsynssak mot Statnett, også denne gangen etter arbeid med jording av elektriske anlegg.
Torsdag, 25 oktober, 2018 - 09:17

En ansatt fikk flytende metall over seg som følge av kortslutning i 300 kV-anlegget i Kristiansand transformatorstasjon, men verneklærne hindret personskade, skriver fagbladet Energiteknikk i sin siste utgave.

Uhellet skjedde under arbeid med jording på et av 300 kV-feltene om morgenen 2. oktober. Sikkerhetsleder satte inn lansejord på det feltet som var satt spenning på, og det oppsto overslag og full kortslutning.

Uhellet ble rapportert inn til Arbeidstilsynet og DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Sikkerhetslederen ble sendt til sykehus for undersøkelse. Han hadde fått metallsprut over seg, men verneutstyret hadde fungert og han hadde ingen synlige skader

Intern granskning

–Vi har satt i gang en intern granskning av hendelsen for å se på om det er noe vi kan lære av for ytterligere forbedring av instrukser og prosedyrer.  Men det er foreløpig ikke blitt avdekket brudd på regelverk og instrukser. Så langt tyder alt på at uhellet skyldes at det ble valgt feil felt for jordingen.

Det sier Arnfinn Granheim, som er direktør/driftsleder for Driftsområde Sør i Statnett. Han legger til at granskningen vil avdekke hva som var foranledningen til uhellet og om det må gjøres forbedringer. 

–Regelverket ble fulgt

Statnett-direktøren opplyser at forskrift og intern instruks ble fulgt ved at to personer var til stede ved utførelsen av jordingen, leder for sikkerhet og en montør. Det var leder for sikkerhet som utførte selve operasjonen. Jordingsutstyret fungerte slik det skal, som siste barriere, og medarbeideren fikk ikke strøm gjennom seg.  

Ifølge Granheim er det ytterst sjelden Statnett opplever slike hendelser, det har ikke skjedd de siste tjue årene. – Dette er en type arbeidsoppdrag våre folk gjør svært hyppig. Det er utarbeidet strenge instrukser som skal følges til punkt og prikke, og det blir også gjort, sier Granheim.

Han synes det er helt greit at DSB følger opp saken med tilsyn for å finne ut om regelverk er blitt fulgt.

Flere dødsulykker

Det har vært fire dødsulykker på Statnetts anlegg siden 2011. Etter det  Energiteknikk erfarer, er dette medvirkende til at DSB har valgt å reise en ny tilsynssak mot selskapet.

På forsiden nå

Kartlegging av fugletrekk med spesialiserte fugleradarer kan forhindre fugledød i de nye, store vindkraftutbyggingene. Men NVE er tilbakeholdne med å sette krav.
Over halvparten vet ikke hvor mye strøm de bruker fra måned til måned. Likevel mener 6 av 10 at de betaler for mye, ifølge undersøkelse.
Statnett og Svenska utvikler IT-løsninger for en ny nordisk balanseringsmodell for det nordiske synkronområdet.
Det ble i 2018 meldt inn 494 elulykker. 143 ble skadd, men ingen døde.
Enova får en milliard kroner til et nullutslippsfond for næringstransport, og innfører støtteordning for kjøp av batterielektriske varebiler.
Splittingen av interesse- og arbeidsgiverpolitikken i KS Bedrift har gjort at Distriktsenergi og KS Bedrifit Energi på ny vurderer å slå seg sammen.
Erik Knive (48) er ansatt som administrerende direktør i SN Power. Han tiltrer stillingen 1.juli.
Statnett har til hensikt å inngå avtale med Bouvet om utvikling og forvaltning av systemløsninger, ifølge Bouvet.
Opposisjonen ville ha naturressursskatt til vindkraftkommunene og ikke veldedige gaver, men nådde ikke fram. Hjemfall for vindkraft og kommunalt veto ble også stemt ned.
Men beskyldningen om dette gjorde at vindkraftmotstanderne kunne avfeies som gale, ifølge aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya.
Et takbasert solcelleanlegg med årlig middelproduksjon på 2 GWh skal installeres på et nytt lagerbygg på Vinterbro i Oslo. Oppdragsgiver er REMA 1000.
En robot som reduserer behandling av meldinger i Lyse Elnett fra flere uker til noen få minutter kan gi rundt 400 000 kroner årlig i reduserte kostnader.
Jacobsen Elektro sliter økonomisk og har innført betalingsstopp. Arbeid legges ned flere steder i landet, blant annet på to Statnett-stasjoner.
Danske Ørsted er valgt til å bygge en havvindpark på 1100 MW utenfor kysten av New Jersey.
Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.
Solkraft, vindkraft og batterier kan få verden på riktig vei mot togradersmålet, men etter 2030 kreves andre teknologier, ifølge en ny analyse fra BloombergNEF.
Aldri har det blitt brukt mer penger på oppgradering av dammer enn nå.
Fiskeridirektoratet mener Equinor bør justere plasseringen av Tampen-vindparken eller flytte den til et annet sted med mindre fiske.
Fram til 2030 skal det investeres om lag en milliard kroner i strømnettet i Ryfylke.
ABBs vokser innen ladeløsninger for bærekraftig, offentlig transport. Automatiske pantografer gir økt fleksibilitet og effektivitet.
Regjeringen vil før sommeren foreslå å åpne området Utsira Nord for vindkraftutbygging.
Oslo bystyre vedtok i dag fusjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. Kun Rødt stemte mot.
En konflikt om flaskehalsinntekter mellom Baltic Cable og Energimarknadsinspektionen (Ei) i Sverige er nå lagt på bordet til EU-domstolen.
Men LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen vil ikke gripe inn.