I 2021 overtar TrønderEnergi driften av 900 GWh vindkraft i Roan Vindpark i Fosen Vind DA. (Foto: Fosen Vind)

Roan vindpark er den første av vindparkene til Fosen Vind som blir ferdigstilt. Før jul i år vil vindparken bli overført til Statkraft som driftsoperatør.

Kilde: Fosen Vind

I henhold til partnerskapsavtalen mellom eierne i Fosen Vind DA har TrønderEnergi en opsjon til å bli operatør for Roan vindpark fra og med januar 2021. TrønderEnergi sendte 4. oktober 2018 et brev til partnerne i Fosen Vind hvor de meddelte at de ønsket å benytte seg av denne opsjonen. Som en følge av opsjonsutøvelsen er det videre avtalt at Roan vindpark skilles ut i eget selskap før TrønderEnergi overtar driften.

Fakta om Roan vindpark:

Produksjon

900 GWh

Installert effekt

255,6 MW

Turbin

Vestas V117-3,6 MW

Byggestart

2016

Turbinmontasje

2018

Idriftsettelse

2018

Vindturbiner

71

Veier, adkomst pluss interne

70 km

Kommune

Roan

Roan vindpark er den første av vindparkene til Fosen Vind som blir ferdigstilt. Før jul i år vil vindparken bli overført til Statkraft som driftsoperatør.

Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW. Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av 2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.