NVE har varslet tvangsmulkt mot nettselskap som ikke er i rute med tilpasninger til Elhub. Nå svarer BKK med garanti om å innfri sine forpliktelser. (Illustrasjonsfoto: BKK)

NVE har vedtatt tvangsmulkt for nettselskap som ikke har innfridd krav til aktørgodkjenning og datakvalitet ved migrering til Elhub. 98 selskap, deriblant BKK Nett, har fått pålegg om å rette opp avvik snarest for å redusere risikoen for forsinkelser og kostnadsøkninger i Elhub-prosjektet.

Kilde: BKK

Årsaken til at NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) iverksetter tvangsmulkt er frykten for at nettselskapene ikke gjennomfører nødvendig kvalitetssikring av egne systemer og sikrer god datakvalitet, som dermed øker risikoen for at Elhub ikke kan settes i drift som planlagt den

18. februar 2019. Løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier for strømforbruk og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg.

Tvangsmulktene, som er fra 5000 kroner til 15 000 kroner per dag, vil virke fra og med 23. oktober dersom avvikene ikke blir rettet.

– Vi respekterer at NVE må sikre at innføring av Elhub ikke blir forsinket. Dessverre har vi hatt noen utfordringer som gjør at vi ikke hadde tilstrekkelig datakvalitet innen forrige frist. Det er mye forberedelser som skal gjøres for å tilpasse oss løsningen, og dette har lenge vært et prioritert arbeid hos oss. Nå gjennomfører vi en ny migrering og er rimelig trygg på at vi tilfredsstiller kravene som er satt før fristen 23. oktober, sier Wenche Teigland, konserndirektør Nett.

Innen 1. september 2018 skulle nettselskap og kraftleverandører ha lastet opp migreringsfiler til Elhub med data som tilfredsstilte spesifiserte kvalitetskrav. Selskapene skulle også ha gjennomført aktørgodkjenning i Elhub som innebærer at hvert selskap tester at deres systemer kan kommunisere og gjennomføre forretningsprosesser i Elhub.