Dataingeniør seiler opp som en av de viktigste utdanningene for Energi Norges medlemsbedrifter i årets kompetansebarometer. (Illustrasjonsfoto: Rejlers)

56 prosent av Energi Norges medlemmer har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Elektro- og dataingeniører er mest etterspurt.

Kilde: Energi Norge (www.energinorge.no)

I tredje kvartal ble NHOs årlige kompetansebarometer lansert for femte året på rad. Undersøkelsen gjennomføres av NIFU for å kartlegge kompetansebehovet i NHO-bedriftene.

I årets undersøkelse oppgir 56 prosent av Energi Norges medlemmer at de har et udekket kompetansebehov. Spesielt stort behov er det for ingeniørkompetanse.

Trenger ingeniører

Energi Norge er den landsforeninger i NHO som oppgir at de har størst behov for både ingeniører og sivilingeniører de neste fem årene. Hele 85 prosent av bedriftene oppgir at det har behov for ingeniørkompetanse.

De ingeniørutdanningene som er mest etterspurt er elektroingeniør, men dataingeniør seiler også opp som en viktig utdanning. Av medlemsbedriftene oppgir 55 prosent at de har behov for dataingeniører. Av alle NHO bedriftene er det bare Abelia og Mediebedriftene som melder om et større behov for denne kompetansen.

– At bransjen melder om et stort behov for dataingeniører, viser at det jobbes for fullt for å effektivisere virksomhetene gjennom digitalisering. Dette trenger de dataeksperter for å få til, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Vil heve kompetansen

De samme bedriftene som oppgir at de har et udekket kompetansebehov, har også fått spørsmål om hvilke strategier de har for å dekke inne dette kompetansegapet. Mer enn 90 prosent av Energi Norges medlemsbedrifter svarer her at strategien er å heve kompetansen blant de ansatte. Det er 10 prosent høyere enn for resten av NHO-bedriftene, og viser at Energi Norges medlemmer er opptatt av kompetanseheving av egne ansatte.

På spørsmål om hvordan bedriftene gjennomfører kompetanseheving, oppgir 60 prosent av bedriftene at de benytter seg av erfaringsutveksling mellom kolleger, etterfulgt av interne og eksterne kurs.