Møre Trafo: Teknisk sjef Knut Stadheim har sammen med fabrikksjef Steinulf Grøvik stått i spissen for arbeidet som både har involvert folk sine ideer og rutiner og fysiske endringer av fabrikken.

Møre Trafo er vinneren av "Årets Tafjord EnergiArena-bedrift". De har jobbet systematisk både med folk og bygg. Det merkes på strømregninga.

Kilde: Tafjord

Under Tafjord EnergiArena sin tiårsfeiring ble den aller første «Årets TafjordEnergiArena-bedrift» kåret. Vinneren var Møre Trafo i Sykkylven. I begrunnelsen for hvorfor de fikk prisen ble det fremhevet at de hadde en samlet energifilosofi til nytte både for egen bedrift og andres.

Teknisk sjef Knut Stadheim har sammen med fabrikksjef Steinulf Grøvik stått i spissen for arbeidet som både har involvert folk sine ideer og rutiner og fysiske endringer av fabrikken.

Stadheim forteller at de har hatt møte der alle ansatte ble oppfordret til å komme med forslag til hvordan man kan spare strøm. Og det har de gjort. Slik har man lagt om rutiner og gjort endringer som ikke koster en krone – som å slå av lyset i rom som ikke er i bruk eller slå av maskiner som ikke er i bruk.

Fyrer ikke lenger for kråka
Produksjonsledere, teknisk sjef og fabrikksjef har også jevnlige møter der energisparing står på dagsorden. Slik har man funnet «energityvene». Og gjort noe med dem.

Møre Trafo har gjort tiltak som å få sentral driftskontroll på varme og ventilasjon, sikre en el-kjel som hadde store varmetap og skifte ut en overdimensjonert kompressor. 56 vindu er skiftet ut med nyere vindu med dobbel isoleringsevne. Og alle utelys har blitt led-lys.

– Så nå fyrer vi ikke lenger for kråka med de gamle lysene.

Investeringene har kostet 3,2 millioner kroner. Tjue prosent av dette blir dekt av Enova og resten blir over tid dekt av lavere strømregning.

– Vi har kutta strømforbruket med over ti prosent, så investeringene er verd det.

Mer enn kroner og øre
Men Knut Stadheim peker på at dette regnestykket handler om mer enn kroner og øre.

– Vi har også en forpliktelse overfor miljøet. Vi skal ikke bruke mer energi enn det som er nødvendig.

Stadheim forteller at han har vært med på alle samlingene til Tafjord EnergiArena og sier dette har vært en viktig faktor for det arbeidet Møre Trafo har gjort med energisparing.

– I Tafjord EnergiArena blir vi pusha. I en travel hverdag blir det lett til at vi konsentrerer oss om å produsere produktene våre og gjøre de enda bedre, men med programmet til Tafjord EnergiArena blir vi utfordret. Uten dette hadde vi vært på samme sted som vi var for tre år siden.

Det nytter
Stadheim tok imot prisen på vegner av Møre Trafo under tiårsfeiringen av Tafjord EnergiArena. Han sier prisen er en anerkjennelse av det de har gjort.

– Men det er ikke slutt med dette. Prisen gir motivasjon til å fortsette med energisparing. Vi ser at det nytter.