De tre fergene som trafikkerer strekningen Nesodden – Aker Brygge i Oslofjorden skal bygges om til batterielektrisk drift. (Foto: Ruter)

Oslofjorden blir grønnere når båtene på Norges største bilfrie passasjersamband vil gå på batteri fra høsten 2019. Da blir de de tre båtene på B10 Nesodden – Aker brygge elektriske.

Kilde: Ruter

Som operatør på sambandet B10 Nesodden – Aker brygge, har Norled signert endringsordre på eksisterende kontrakt med Ruter. Partene er enige om at de tre båtene Kongen, Dronningen og Prinsen, skal elektrifiseres. Dersom alt går etter planen vil første elektriske båt være klar til drift høsten 2019. Det innebærer at Norges mest trafikkerte bilfrie fergesamband blir utslippsfritt og mer stillegående i 2019. De tre båtene, som går på flytende naturgass i dag, skal bygges om til batterielektrisk drift.

De første elektriske fergene i Oslofjorden etter sommeren 2019

Ruter er et viktig redskap for å nå de ambisiøse miljømålene Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har satt seg. Oslo har en unik beliggenhet mellom fjorden og marka, og tilbudet til sjøs utgjør et viktig supplement til øvrig kollektivtransport. Ruters eiere har vært tydelige på at båtsambandet mellom Nesodden og Aker brygge skal bli utslippsfritt raskest mulig.

Det er et grønt løft og en viktig milepæl for hovedstadsregionen at Norges største bilfrie passasjersamband går foran ved å legge om til elektrisk drift. Det bygger opp om satsingen på utslippsfri havn, som er en sentral målsetting for Oslo kommune.

– Elektrisk drift av Nesoddbåtene er et viktig og meget synlig skritt i retning av helt utslippsfri kollektivtrafikk. Det blir ikke minst flott for de 2,7 millioner reisende med Nesoddbåtene som får utslippsfri og enda mer stillegående transport til jobb og fritidsaktiviteter. Klimapolitikken handler om at vi gjør alt vi kan for å fjerne klimautslippene i byen vår, og samtidig skape klimaløsninger som kan eksporteres og tas i bruk av andre. Her er det gode samarbeidet mellom Norled og Ruter om Nesoddbåtene et strålende eksempel, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– For et flertall av beboerne på Nesodden, er båtturen over fjorden et sentralt innslag hverdagen. I en årrekke har nesoddingene vært Ruters mest fornøyde kunder. Elektrifisering av Nesoddsambandet er en viktig start for å kutte utslipp fra båttrafikken i Oslofjorden, sier leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus Solveig Schytz.

70 prosent av båtreisene blir utslippsfrie

Det forventes at Nesoddbåtene vil frakte mer enn 2,7 millioner passasjerer i år. Det er en betydelig andel av de om lag 4,5 millioner årlige passasjerene med Ruters båttilbud totalt sett. Selv om båtreisene kun utgjør en prosent av totalt 371 millioner kollektivreiser i 2017, så står båtdriften for rundt ti prosent av klimagassutslippene fra kollektivtransporten i Oslo og Akershus.

En elektrifisering av de tre fergene som går mellom Aker brygge og Nesoddtangen monner, og alle utslipp av CO2, NOx og partikler fra de tre fergene forsvinner. Målt i antall reiser med Ruters tilbud på fjorden, vil nærmere 70 prosent av reisene være utslippsfrie når ombyggingen av disse båtene er gjennomført.

– Det blir en gave til innbyggerne å kunne tilby dem elektriske båter og flere elektriske busser i gatene allerede til neste år, når Oslo er miljøhovedstad. Da vil utslipp fra Nesoddbåtene forsvinne, og elektrifiseringen av båttilbudet i Oslofjorden er i gang. Vi lykkes takket være ambisiøse eiere som krever utslippsfrie løsninger og Norled som sentral pådriver for å få til omlegging til elektrisk drift raskest mulig, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

I 2017 var 56 prosent av energibruken fra alle kollektivtransportmidler fra fornybare kilder. Syv prosent av båtenes energibruk var da fornybar. Med elektrifiseringen av de tre fergene vil nesten 60 prosent av energibruken fra Ruters båttilbud være fornybar neste år.

Oslo blir en foregangsby innen elektrifisering

– Vi i Norled er glade for å få være med sammen med Ruter og selskapets eiere om satsingen på en mer fremtidsorientert og miljøvennlig transportløsning til sjøs. Med denne nye og effektive elektriske ladeteknologien på Nesoddbåtene vil Oslo bli en foregangsby innen elektrifisering, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Norled ønsker å være en pådriver for bruk av grønn teknologi, og med dette vil Norled være med på å vise frem et grønt utstillingsvindu på vegne av hele den norske, maritime sektor, sier viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled.

Installeres ladeplugger på Aker brygge

De tre båtene vil bli bygget om og utstyrt med store batteribanker, slik at driften blir helelektrisk. Båtene vil hurtiglades fra land via en ladeplugg i havna på Aker brygge. Det er beregnet at båtene skal lade i 8-9 minutter, og det skal sikre elektrisk drift gjennom hele dagen. Båtene har biodieselaggregater som reserveløsning. 
– Samtidig som båtene bygges om vil det bli installert nødvendig kraftelektronikk og automatiske ladeplugger på Aker Brygge, slik at ferjene kan lade hver gang de ankommer kaien. Det vil sikre at båtene kjører 100 prosent på elektrisk drift, og at hybridløsningen kun blir en reserveløsning, fortsetter Engelsen. 
Norled har satt batteripakker til båtene i bestilling, og båtene skal bygges om sommeren 2019. Landbasert ladeinfrastruktur skal også komme på plass i ombygde lokaler på Rådhusbrygge 4. Her skal det blant annet installeres en nettstasjon og øvrige tekniske installasjoner til et landstrømanlegg. Ladestasjonen vil få en kapasitet på 4 MW, som også vil dekke strøm til øybåtene.

Utslippsfri kollektivtransport i 2028

I 2019 vil elektrifiseringen av kollektivtransporten være med å prege Oslo som europeisk miljøhovedstad. På fjorden vil tre elektriske båter frakte passasjerene utslippsfritt mellom Aker brygge og Nesodden. I Oslos gater vil 76 elektriske busser kjøre på sentrale linjer. Trikk og T-bane går allerede på strøm fra sertifisert vannkraft. I tillegg vil det komme 39 elektriske busser i Akershus. Målet er at det i 2020 kun skal brukes fornybar energi på transportmidlene i tillegg til de elektriske løsningene. I 2024 er målet at båttransporten skal være utslippsfri og i 2028 skal all kollektivtransport benytte kun batterielektrisitet eller hydrogen. Det medfører at de direkte utslippene av lokal luftforurensing og klimagasser fra motorene fjernes.

Fakta om elektrifisering av Nesoddsambandet

  • B10 Nesoddsambandet består av de tre båtene Kongen, Prinsen og Prinsessen som kjører mellom Aker brygge og Nesoddtangen.
  • Dette er Norges største bilfrie fergesamband, som vil frakte mer enn 2,7 millioner passasjerer i 2018.
  • Det ble signert endringsordre 17. oktober 2018 om elektrifisering av B10 Nesoddsambandet. Kontrakten har en varighet til 30.06.2034.
  • 70 prosent av båtreisene blir utslippsfrie når B10 elektrifiseres.
  • Foreløpige beregninger anslår at elektrifiseringen av B10, vil ha en årlig merkostnad i forhold til driften på omlag 7-8 millioner norske kroner frem til 2034.
  • Batteribanker vil bli installert i de tre båtene. Batterier har normalt 8 – 9 måneders leveringstid.
  • Tre båter skal bygges om til batterielektrisk drift. Ombyggingen er anslått til 6-8 uker per båt.
  • Båtene blir plugg-inn-hybrider, med biodieselaggregater tilgjengelig som reserveløsning.
  • Mens en båt er under ombygging vil sambandet driftes av to båter og reservebåten Huldra.