Med endringene i beredskapsforskriften skjerper NVE kravene til digital sikkerhet.

Skjerper kravene til digital sikkerhet

I 2019 skjerpes regelverket om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. Endringene innebærer blant annet et omfattende nytt krav til IKT-sikkerhet og grunnsikring.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:18

Kilde: Energi Norge (www.energinorge.no)

Norge har høy forsyningssikkerhet, og beredskapsforskriften er med på å sikre at dette også er tilfellet fremover. Men den digitale utviklingen i energisektoren, og samfunnet for øvrig, stiller nye krav til sikkerhet og beredskap. Dette er bakgrunnen for at NVE nå gjør endringer i beredskapsforskriften fra 1. januar 2019.

NVEs forslag til forskriftsendringer har vært på høring med høringsfrist i mars, og Energi Norge stilte seg da positiv til flere av endringene som vi mener er en naturlig konsekvens av vår sektors store betydning for samfunnet og økende IKT-sikkerhetsrisiko.

Krav til grunnsikring

Energi Norge mener endringene som omfatter nye krav til grunnsikring av digitale informasjonssystemer (§ 6-9) er et viktig punkt i forskriften. Her henvises det til Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

– De skjerpede kravene til grunnsikring vil trolig kreve et løft for flere av våre medlemmer. Særlig fordi NSMs grunnprinsipper bare beskriver hva som må gjøres og hvorfor det må gjøres, men mangler forklaring av hvordan, sier rådgiver Martin Hviid Nielsen i Energi Norge.

Ettersom endringene trer i kraft allerede over nyttår har Energi Norge derfor satt opp et kurs om dette 4. desember, sammen med NTNU CCIS og NSM.

– På dette kurset kommer vi til å behandle innholdet i grunnprinsippene, men også gå gjennom hvordan man skal komme i gang med grunnsikring i henhold til NSM sine prinsipper, sier Hviid Nielsen.

Fjerner vanskelig paragraf

Samtidig mener Energi Norge det er positivt at forslaget om integrasjon mellom driftskontrollsystemer og andre informasjonssystemer utgår i den nye forskriften.

– De foreslåtte formuleringene var meget vanskelige å tolke, uten noen klar definisjon slik den stod i forslaget. Potensielt kunne det stått i veien for fremtidig utvikling og innføring av ny teknologi i bransjen, som ikke går på bekostning av sikkerhetsnivået, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge.

Dette var et viktig poeng i Energi Norges høringssvar, og ble også trukket frem av flere av våre medlemmer. Energi Norge er mer avventende til at beredskapsmyndigheten er utpekt til det sektorvise responsmiljøet.

Alle endringene i beredskapsforskriften finner du her. NVE arrangerer også et generelt seminar om endringene i forskriften 28. november

På forsiden nå

Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.
Fredag, 24 mai, 2019 - 16:25
TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.
Fredag, 24 mai, 2019 - 11:53
Byrådet i Oslo har anbefalt å støtte den planlagte sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 11:24
Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet kan håndtere, og resultatet er lovende. Det kan gjøre gassnettet til et viktig verktøy for å transportere sol- og vindkraft.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 08:57
Ingen personer kom til skade ved et alvorlig sprengningsuhell ved dam Lyngsvatn i Rogaland tirsdag, der Lyse utfører et større rehabiliteringsprosjekt.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 13:18
Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 10:18
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Energinet starter forundersøkelser til havvindparken Thor på minst 800 MW utenfor Vest-Jylland.
Fredag, 24 mai, 2019 - 09:34
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
Strømprisen var 30 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Torsdag, 23 mai, 2019 - 09:13
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58
Onsdag åpnet Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. 71 turbiner er reist, 70 kilometer vei bygget og hundrevis av lokale årsverk utført siden byggestarten i 2016.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:53