hilland
Jannicke Hilland slutter i Eviny og går til Telenor. Foto: Eviny

Norge kan bli første land i verden som erstatter all fossil energibruk med fornybar. BKK skal være en energipartner til alle næringer som vil erstatte bruk av fossil energi med strøm.

Kilde: BKK

– Det handler om å kombinere klimaansvar med lønnsom forretning. Vi trenger større fart på energiomstillingen og det krever milliardinvesteringer, sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland.

Elektrifisering blir egen satsing

BKK er blant Norges ledende fornybare energiselskap. Energikonsernet har over 200 000 nettkunder og en vannkraftproduksjon som tilsvarer årlig strømforbruk til 350 000 husstander. I november vedtok BKK-styret strategien for de kommende årene.

– Vi skal fortsatt vokse innen kjernevirksomheten vår, som er fornybar energiproduksjon og strømnett. Men vi har i tillegg vedtatt et ambisiøst mål om å bli størst i Norge på elektrifisering.  Vi etablerer elektrifisering som en egen satsing og lyser ut en ny lederstilling innen dette området. På sikt kan elektrifisering bli en like viktig del av vår virksomhet som vannkraft og strømnett, sier Hilland og legger til:
– Når bilparken, ferjer, skip, havner, oppdrettsanlegg, tungtransport og etter hvert luftfarten skal over på strøm, må vi som har kompetanse innen energi, lading og infrastruktur bruke denne kompetansen til å sikre høyere tempo i energiomstillingen.

Vil vokse både i etablerte og nye markeder

I 2015 etablerte BKK det som den gang var verdens største hurtigladestasjon for elbiler på Danmarks plass i Bergen. I september i år gikk BKK og Bergen Havn sammen om å etablere et felles selskap som skal bygge Europas største landstrømanlegg til cruise i Bergen i 2020.
BKK samarbeider med oppdrettsselskap for å erstatte dieselbruk med fornybar energi.
– Vi kommer til å utvide ladenettverket for elbiler. Ladeinfrastruktur for nyttekjøretøy og tyngre kjøretøy kommer. Vi har stor tro på konseptet vi utvikler sammen med Bergen Havn og vi ser på muligheten for å samarbeide om tilsvarende løsninger med andre havner. Sammen med oppdrettsselskap ser vi på hvordan de kan kutte ut diesel med strøm – enten ved å produsere energien selv, benytte batterier eller koble oppdrettsanlegget til strømnettet, sier Hilland. 

Å sette et mål om å bli størst i Norge, handler ikke først og fremst om å stå øverst på pallen – i hvert fall ikke alene. 
– De gode løsningene finner vi oftest best i samarbeid med andre. Vår næring kan spille på lag med næringer som trenger hjelp til å gå over til en mer bærekraftig energiforsyning, sier Hilland.

Om BKK

BKK er et ledende selskap på Vestlandet innenfor fornybar energi og fremtidsrettet infrastruktur. Vår virksomhet omfatter produksjon av vannkraft og annen fornybar energi og utbygging og drift av fiber, strøm og fjernvarme. 

Nøkkeltall:
1100 ansatte 
28 vannkraftverk
215 000 nettkunder
967 fjernvarmebygg
Omsetning 2017: 4,3 mrd. kr
Resultat etter skatt i 2017: 879 mill. kr