Konserndirektør Vibeke Aarnes i Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR klipper snora, som holdes av Terje Stømer, direktør i Bane NOR Energi (t.v.) og Lars J. Andresen, direktør i Simens Mobility AS. (Foto: Anne Mette Storvik)

Torsdag sist uke ble Bane NORs største omformerstasjon offisielt åpnet. Anlegget gir bedre og sikrere strømtilførsel på Vestfoldbanen og har totalt kostet 300 millioner kroner.

Kilde: Bane NOR

Konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR fikk æren av å klippe snora og dermed høytidelig åpne jernbanens kraftigste omformer på til sammen 2 x 35 megawatt.

I forbindelse med åpningen viste Aarnes til den store satsingen på jernbane i Norge:  

– Det skal bygges mye ny jernbane, og da må også strømforsyningen bedres. Derfor kommer det flere slike prosjekter i årene framover, sa Aarnes. Hun var spesielt glad for at Solum-prosjektet var levert til riktig tid, på budsjett og ikke minst uten fraværsskader. Totalentreprenør for anlegget er Siemens Mobility AS.

Raskere akselerasjon

Solum omformer i Larvik kommune er bygget i forbindelse med etablering av det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen. Anlegget skal forsyne jernbanens infrastruktur med strøm og bidrar blant annet til at togene kommer raskt opp i maksimal hastighet slik at reisetiden blir kortere. 

– Kortere reisetid krever at togene får nok energi på kort tid. Dagens omformerstasjoner er ikke dimensjonert for å håndtere dette. Derfor er anlegget på Solum en viktig brikke for å dekke effektbehovet på strekningen, forteller prosjektleder i Bane NOR Energi, Linn-Mari Høgalmen.

Solum omformerstasjon er 100 % redundant, som betyr at alle komponenter som kreves for å gi energiforsyning til Vestfoldbanen er dublerte.

– Med dette sikrer vi at togene kan kjøre som planlagt dersom det oppstår feil og behov for vedlikehold. I tillegg har omformeren en separat seksjon som forsyner dobbeltsporet med strøm til blant annet sporvekselvarme, lys og signalanlegg, forteller Høgalmen.