Fargen på kabelrørene under bakken forteller hva slags kabler rørene inneholder. (Illustrasjon: Trainor AS - Electri City)

Langs hele vårt langstrakte land går det kabler og rør på kryss og tvers, usynlig for de fleste, men høyst viktige for at alt skal fungere. Der nede, under fotavtrykkene dine finnes fargerikt og nøye planlagt system – har du lært deg fargespråket?

Kilde: Trainor

Kablene og rørene i bakken danner et omfattende nettverk av alt fra høyspentkabler, via kommunale kloakk- og vannforsyningsrør, til fiberoptiske glasstråder. Til sammen snakker vi om tusenvis av kilometer med kraftforsyning og kommunikasjon. En nasjonal fargekoding sørger for oversikt over rørenes bruksområde: Svart, grå, oransje og blå brukes til kommunale rør (f.eks kloakkrør, overvannsrør og vannforsyning), mens gult og grønt brukes på rør for tele- og TV-kabler, og strømforsynligskabler lagt i røde rør. For hver rørtype er det egne krav, for eksempel til hvor og hvordan de skal legges, hvor tykke de skal være osv. For deg som arbeider nær kabler i bakken, er det viktig å kjenne til dette språket, slik at du unngår skade på mennesker og verdier.

Vil du vite mer om kabler og kabelrør i bakken? E-læringskurset «Aktiviteter nær kraftledninger, kabler i bakken og legging av kabelrør» blir tilgjengelig på trainor.no i januar 2019, og er spesielt rettet mot alle som utfører arbeid nær kraftlinjer og kabler i bakken.