Enova støtter Agder Energi med 22 MNOK i et prosjekt som skal gi mer fleksibelt strømbruk og redusert nettleie. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Enova har gitt 22 millioner kroner til et prosjekt ledet av Agder Energi, som skal legge til rette for at strømkunder kan få redusert nettleie ved å være fleksible på når de bruker strøm.

Kilde: Agder Energi

 

– Vi er meget godt fornøyd med støtten fra Enova. Dette er viktig for å stimulere den digitale satsingen vår slik at vi kan finne nye og bedre måter å bruke strømnettet på i fremtiden Tildelingen viser at Enova er med på å presse frem den digitale utviklingen vi står midt oppe i, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

Han var tilstede på Enova konferansen i Trondheim da Enova offentliggjorde støtten. Søknaden er sendt inn av Agder Energi, med Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES som partnere i prosjektet.

– Jeg synes det er veldig positivt at Statnett er med i prosjektet. Det gjør at vi får muligheten til å utforske dette på alle nivåer i det norske strømnettet, forklarer Nysted.

Smartere og mer fleksibelt strømnett
Dagens strømnett er ikke bygd for å levere store mengder strøm på kort tid, som kreves ved for eksempel lading av elbiler. Ifølge Norges vassdrag- og energidirektorat er det behov for å investere 140 mrd. kroner de neste 10 årene.

– Vi ser at det å konstant bygge mer strømnett i takt med elbilsalget og befolkningsveksten ikke er bærekraftig i fremtiden, hverken for oss, kundene eller det norske samfunnet, forklarer Nysted.

Prosjektdeltakerne skal derfor bruke Enova-støtten til egne prosjekter som kan bidra til å redusere behovet for nettutbygging i sine områder.For Agder Energi betyr det videreutvikling av et allerede igangsatt prosjekt i tilknytning til Engene transformatorstasjon i Arendal.

Denne transformatorstasjonen var i perioder overbelastet på grunn av økende etterspørsel etter strøm. Derfor var lenge det eneste alternativet å investere i ny transformator, til en kostnad på rundt 50 millioner kroner.

Agder Energi utviklet i stedet en løsning som gjorde investeringene unødvendige. Ved å bruke tilgjengelig data basert på vær og historisk strømforbruk kunne man anslå hvor mye strøm som ble etterspurt det neste døgnet. For å redusere det totale strømforbruket i området ble eksempelvis varmekabler i idrettshallen og industrielle fryselagre koblet ut i korte tidsrom.

– Dette pilotprosjektet tror vi er et godt utgangspunkt. Vi har allerede vist på Engene hvordan vi kan samarbeide med kunden og legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk. Dette uten at det går ut over komforten eller får driftsmessige konsekvenser for kunden. Nå blir det spennende å se hvordan vi kan bruke teknologien vi allerede har til å komme med nye, smarte løsninger for både bedrifter og privatkunder, forklarer Nysted.

FAKTA:

  • Prosjektet NORFLEX har fått 22 milllioner kroner i støtte fra det statlige energifondet Enova. Prosjektet har en kostnadsramme
  • Støtten skal brukes til utvikling av fremtidens strømnett.
  • NORFLEX har en kostnadsramme på 55 millioner kroner.
  • Prosjektperiode er 2019-2021.
  • Agder Energi, Statnett, Glitre Energi og Mørenett deltar i prosjektet.
  • Agder Energi er prosjekteier. 

Enova delte totalt ut 210 millioner kroner fordelt på 8 prosjekter, blant annet:

  • 37 millioner til prosjektet Smart infrastruktur for Senja, hvor Agder Energi-selskapene NODES og ENFO deltar.
  • 25 millioner til Smart Grid-senteret, hvor Agder Energi Nett og NODES deltar.