Her er strømmen koblet ifra mens montør Arne Haugen i Helgeland Kraft banker av snøen på linjen. (Foto: Helgeland Kraft)

Helgeland Kraft går nå ut med en generell advarsel om å være observant på lavthengende strømlinjer. Det relativt store snøfallet som har kommet de siste ukene har ført til at snøen har festet seg på linjene i enkelte områder og drar dem ned mot bakken.

Kilde: Helgeland Kraft

-Vi ber alle som ferdes i nærheten av våre linjer om å vise forsiktighet og ikke komme i nærheten av lavt hengende linjer. Det kan medføre livsfare, oppfordrer Frode Dorp, Kundeansvarlig Nett.

-Våre montører har rapportert om dette problemet både på indre- og ytre strøk på Helgeland, og vi ber derfor alle som observerer dette om å varsle oss på vår døgnåpne feilmeldingstelefon. sier Dorp.

-Vi har inntrykk av at folk er mer ute i vårt flott landskap på Helgeland, og med forskjellige aktiviteter også i mørke. Vi ber derfor at man følger med og er varsom rundt vårt linjenett, avslutter Frode Dorp.

Advarselen fra Helgeland Kraft er betimelig. Kanskje andre nettselskaper burde gjøre det samme, sett på bakgrunn av vinterens mange og tunge snøfall over store deler av landet.